Hej alla,

Under kalendern så hittar du de datum som gäller för 2017. Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. 

Hälsningar,

Styrelsen

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, tisdagen den 15:e november kl 19.00, i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Följande punkter kommer att behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer a)ordförande b)sekreterare c)två justeringsmän

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av kostnadsersättningar

9. Val av ordförande.

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisorer och suppleant

12. Val av övriga funktionärer och kommittéer

13. Fastställande av avgifter

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. 
För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar. Styrelsen serverar fika så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer
.

Anmälan görs med e-mail till Jan-Erik Stock: janerik.stock@gmail.com

Välkomna hälsar Styrelsen i Skogsviks Båtklubb

Upptagning 8 oktober

Hej alla medlemmar,

Hoppas att ni haft en strålande båtsommar!

Nu har vi inte mer än drygt en månad kvar till upptagningen som är den 8 oktober med start kl 7.00. Om du har sålt din båt och inte behöver din vinterplats så skall du ha meddelat detta senast den 31 augusti för att undvika betalning av vinterplats. Om du är ny medlem så kan du vända dig till vår varvschef, Johnny Modigh om du behöver vinterplats.

Vi mailar ut information om upptagningen ca 2 veckor innan det är dags. Har ni några frågor så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

/ Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum den 7 maj med start kl 07.00.  Vi börjar som vanligt på Norra hamnplan. Om din båt är upplagd söder om klubbhuset räcker det om du är på plats kl 09.00.

Du ska vara på plats ovan angivna tider och förutom att sjösätta din egen båt förutsätts du hjälpa till med flyttning av pallning, vaggor, trailers etc vartefter det krävs.

Alla trailerbåtar skall vara borta senast onsdag den 4 maj, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning sker i klubbhuset före sjösättningen. 700 SEK för båt över 30 fot och 600 SEK för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
  2. Studera planen över bryggplatserna på anslagstavlan. De som har flyttats bör dock redan känna till det såklart.
  3. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och skräp/färgrester etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
  4. Fäst en förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst. 
  5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen i höst och döma ut vissa som inte håller måttet.
  6. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Efter sjösättningen blir det sill och potatis.

Måndagen den 9 maj kl 19.00 är det städkväll. Då ställer vi undan allt pallningsmaterial och finstädar hamnplanen. Korv och dryck serveras när vi är färdiga. Obligatorisk närvaro. Avprickning i klubbhuset. Utebliven närvaro debiteras med 500 SEK.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Hej alla vinterliggare,

Snart är det dags att börja rusta och putsa båten inför sommaren. Sjösättningen kommer att ske lördagen den 7 maj med start kl 7.00. Under april kommer information om vad du skall tänka på inför sjösättningen. Om du har några frågor så kan du i första hand vända dig till Stefan – hamnkapten eller Johnny – varvschef.

Hälsningar,

Styrelsen

 

Nya avgifter 2016

Bästa medlemmar,

Enligt årsmötet i november 2015 så beslutades en höjning av avgifterna i båtklubben med ca 10%. De ny avgifterna ser du genom att välja ”avgifter” i menyn ovan. 

Vi har haft en dialog med kommunen om våra två långa bryggor som  tagit in en vatten vid några tillfällen. Kommunen har beslutat att byta dessa bryggor och vi inväntar nu ett besked från Länsstyrelsen i frågan. Om detta blir av så kommer vi att erhålla nya bryggor och då kommer vi även att byta grindar samt dra ny el- och vatten till dessa bryggor.

Om du har några frågor om de projekt som vi har framför oss så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för mer information.

Hälsningar,

Styrelsen

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, tisdagen den 10:e november kl 19.00, i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Följande punkter kommer att behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer a)ordförande b)sekreterare c)två justeringsmän

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av kostnadsersättningar

9. Val av ordförande.

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisorer och suppleant

12. Val av övriga funktionärer och kommittéer

13. Fastställande av avgifter

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. 
För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar. Styrelsen serverar fika så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer
 men missar ni att meddela – kom på mötet i alla fall!

Anmälan görs med e-mail till Jan-Erik Stock: janerik.stock@gmail.com

Välkomna hälsar Styrelsen i Skogsviks Båtklubb

Hej alla glada SBK:are!                

Upptagningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag 3 oktober från kl 07.00. Vi börjar på Södra hamnplan.

Du ska vara på plats enligt nedan och förutom att ta upp din egen båt förutsättes du hjälpa till med flyttning av pallning mm:

Område 1: kl 07.00        Område 2: kl 10.00        Område 3: kl 12.00        Område 4: kl 13.00       

En skiss på området såväl som övrig information kring båtupptagningen skickas per mail till samtliga medlemmar.

Alla trailers skall vara borta senast torsdag 1 okt, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. De som parkerat sina trailers på hamnplanen under sommaren och inte betalat trailerplats à 500:- kontaktar lämpligen Robert Wall (070-7217660) och reglerar detta. Kanoter och småbåtar ska också flyttas bort så att kran och upptagningsgäng kan arbeta obehindrat.

 Några viktiga punkter att förbereda och tänka på:

1. Betalning för kranlyft sker i klubbhuset före upptagningen. 700:- för båt över 30 fot och segelbåt. 550:- för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. 

2. Båten ska vara fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. Bifogar registreringsblankett, som ifylles i förekommande fall.

3. Tvätta båtbotten innan upptagning! Otvättad båt tas ej upp. Högtryckstvätt är tillåten endast på omålade partier av båten. Om det krävs tvättmedel använd ett milt sådant t.ex. Ajax eller Yes

Vid handtvätt/skrapning/slipning av båtbotten måste marken skyddas av presenning eller sugas upp av industridammsugare och avfallet lämnas till miljöstation.

Båttvätten i Stocksund har ökade öppettider inför hösten. Se hemsida http://www.boatwasher.se/stocksund

4. Kontrollera uppläggningsplats och uppläggningsmaterial i god tid. Förbered och märk pallningsvirket. Det kan ha skett vissa förflyttningar, för att vi ska kunna utnyttja platserna så effektivt som möjligt.

5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge, så att det underlättar och snabbar på upptagningen. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp, så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor. Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut vissa som inte håller måttet. De som fick underkänt vid sjösättningen i våras förutsätter vi har skaffat ny godkänd pallning. 

6. Fäst en förtamp, som är tillräckligt lång så att båten kan styras av upptagningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet, så att du lätt kan återplacera dessa vid sjösättningen i vår.. 

7. Vinterliggare med trailers som lämnar båten senare skall i alla fall anmäla sig under upptagningsdagen (före kl 13.00) och kommer då att få en plats anvisad och kan kvittera ut märkning för vinterplatsen. 

Ingen får placera sin båt före 4/10 utan tillstånd från Hamnkapten eller Varvschef! De som har trailerplats på område 2-4 placerar sina båtar fr.o.m söndag 4/10 (om inte annat avtalats).  

8. Extra vinterliggare måste vara medlemmar (årsmedlemskap) och kommer att debiteras 350 kronor förutom avgiften för båtens vinterplats.

9. Omärkta jollar, småbåtar, vindsurfingbrädor och täckningsmaterial. Var vänlig märk upp dessa till upptagningen. Omärkta kommer att transporteras bort.

Kör försiktigt genom Skogsviks boendeområde. Parkera aldrig på gräsytor och jobba inte sent på kvällar och mornar med arbeten som skapar oljud och stör båtklubbens grannar. Fartgränsen är precis som på de flesta lokalgator i kommunen 30 km/h!

Café kommer att vara öppet i klubbhuset från kl 07.00. Det serveras smörgåsar, bullar, kaffe och dricka m.m. till självkostnadspris. Ta med småpengar. 

Med vänliga hälsningar

Skogsviks Båtklubb

Styrelsen

Skogsviks BK har  20 % rabatt på bottentvätt under 2015 genom samarbete med BoatWasher. 
För att erhålla rabatten ange rabattkod (mailas ut av styrelsen) eller visa upp medlemsbevis vid köp av tvättbiljetter.

Köp/betala tvättbiljetter i BoatWashers ehandel www.boatwasher.se/biljett eller betala med kort vid anläggningen. Biljett är personlig, kopplad till en båtlängd och rabatt gäller endast på BoatWasher-anslutna båttvättar. Öppettider, priser mm se www.boatwasher.se/karta . Mer om fördelarna med borsttvätt www.boatwasher.se/metoden . 
BoatWasher blir enklare, billigare och miljövänligare än bottenmålning och hösttvätt på spolplatta.

Viktig Information

Hej bästa medlemmar,

 

Vi är på gång med två projekt nere på varvsplan. Under kommande vecka så kommer stängslet och grindarna bytas ut samt under första veckan i september kommer den gamla slipen och en del annat tas bort från området.

 

Vår entreprenör för stängslet har redan tagit bort stängslet vid norra delen av varvsplan vilket gör att det är öppet att gå in på området. Vi ber dig därför se över så att du inte har något som är stöldbegärligt på varvsplan. Ni som ligger med era båtar vid kajen eller vid de små bryggorna kan ju kontrollera så att ni inte har något värdefullt i era båtar som är lätt att ta med. Bytet av stängslet och grindarna kommer vara klart i slutet av nästa vecka.

 

Ni som ligger med någon jolle eller katamaran på området måste kontakta Johnny Modig eller Jan-Erik Stock för dessa båtar kommer att behöva flyttas. Om det är någon av de katamaraner eller jollar/ småbåtar som ligger på land där ägaren inte gör sig till känna så kommer vi att göra oss av med dessa båtar alt behålla någon som blir tillgänglig att låna för alla medlemmar.

 

Vad gäller ramp för trailer båtar så är det troligt att vi kommer att få vänta tills efter upptagningen. 

 

Om du har några frågor eller funderingar så kontakta gärna Johnny Modig eller Jan-Erik Stock gällande dessa projekt i Styrelsen.

 

Vänliga hälsningar,

 

Styrelsen Skogsviks Båtklubb