Visar inlägg skrivna av admin

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 12:e november kl 19.00, i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Följande punkter kommer att behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer a)ordförande b)sekreterare c)två justeringsmän

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av kostnadsersättningar

9. Val av ordförande

10. Val av styrelseledamöter och suppleant

11. Val av revisor och suppleant

12. Val av övriga funktionärer och kommittéer

13. Fastställande av avgifter

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Styrelsen serverar fika så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer.

Anmälan görs med e-mail till Patrick Wallberg senast 7 november: patrick.wallberg@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Hösten är här ! Upptagningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag 5 oktober från kl 07.00. Vi börjar på Södra hamnplan.

Du ska vara på plats enl nedan och förutom att ta upp din egen båt förutsättes du hjälpa till med flyttning av pallning etc.: Område 1 (Söder om klubbhuset): kl 07.00 Område 2 (Kaj och norr om klubbhuset): kl 9.30

Alla trailers skall vara borta senast torsdag 3 okt, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. De som parkerat sina trailers på hamnplanen under sommaren och inte betalat trailerplats à 500:- kontaktar lämpligen Robert Wall (070-7217660) och reglerar detta. Kanoter och småbåtar ska också flyttas bort så att kran och upptagningsgäng kan arbeta obehindrat.

Några viktiga punkter att tänka på: Betalning för kranlyft sker i klubbhuset före upptagningen. 750:- för båt över 30 fot och segelbåt. 600:- för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. Precis som förra året skall samtliga vinterliggare i samband med betalningen kvittera ut en individuell märkning för vinterplatsen, vilken skall fästas på båten eller bockar.

Ingen får placera sin båt före 6/10 utan tillstånd från Hamnkapten eller Varvschef! De som har trailerplats på området placerar sina båtar fr.o.m söndag 6/10 (om inte annat avtalats). Extra vinterliggare måste vara medlemmar (årsmedlemskap) och kommer att debiteras 390 kronor förutom avgiften för båtens vinterplats.

Kontrollera uppläggningsplats och uppläggningsmaterial i god tid. Förbered och märk pallningsvirket. Det kan ha skett vissa förflyttningar, för att vi ska kunna utnyttja platserna så effektivt som möjligt. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge, så att det underlättar och snabbar på upptagningen. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp, så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor. Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut vissa som inte håller måttet. De som fick underkänt vid sjösättningen i våras förutsätter vi har skaffat ny godkänd pallning. Fäst en förtamp, som är tillräckligt lång så att båten kan styras av upptagningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet, så att du lätt kan återplacera dessa vid sjösättningen i vår. Förbud mot båtbottentvätt med högtryckstvätt på båtklubben. Krav från Danderyds Miljökontor! Måla inte med polerande båtbottenfärg. Båtborsttvättarna kommer troligtvis inte att ta emot båtar med dessa färger. Undvik biocidbaserad färg. Den giftiga färgen skyddar inte båten utan är bara till för att hindra beväxning. Det är bättre att låta bli att måla och istället tvätta båten 2-3 gånger/säsong i båtbottentvätt. Kostnaden blir ung. densamma och man slipper jobbet. Båtbotten måste tvättas innan upptagningen. Högtryckstvätt är tillåten endast på omålade partier av båten. Om det krävs tvättmedel använd ett milt sådant t.ex. Ajax eller Yes.

Vid handtvätt/skrapning/slipning av båtbotten måste marken skyddas av presenning eller sugas upp av industridammsugare och avfallet lämnas till miljöstation. Båttvätten i Stocksund har ökade öppettider inför hösten. Se http://www.boatwasher.se/stocksund Kör försiktigt genom Skogsviks boendeområde. Fartgränsen är precis som på de flesta lokalgator i kommunen 30 km/h! Parkera aldrig på gräsytor och jobba inte sent på kvällar och mornar med arbeten som skapar oljud och stör båtklubbens grannar. Café kommer att vara öppet i klubbhuset från kl 07.00. Det serveras smörgåsar, bullar, kaffe och dricka m.m. till självkostnadspris. Ta med småpengar. Med vänliga hälsningar Skogsviks Båtklubb Styrelsen

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 4maj. Vi börjar som vanligt på norra hamnplan medstart kl 07.00. Om din båt är upplagd söder om klubbhuseträcker det om du är klar för att sjösätta din båt kl 08.00.

Du ska vara på plats ovan angivna tider och förutom att sjösätta din egen båt förutsätts du hjälpa till med flyttning av pallning, vaggor, trailers etc. vartefter det krävs.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 1 maj. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 1 maj så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter städkvällen den 6 maj. De ska märkas och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning sker i klubbhuset före sjösättningen. 700 SEK för båt över 30 fot och 600 SEK för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
  2. Studera planen över bryggplatserna på anslagstavlan. De som har flyttats bör dock redan känna till det såklart.
  3. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
  4. Fäst en förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
  5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut de som inte håller måttet.
  6. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Efter sjösättningen blir det sill och potatis.

Måndag den 6 maj kl 19.00 är det städkväll. Då ställer vi undan allt pallningsmaterial och finstädar hamnplanen och området kring bryggorna. OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Korv och dryck serveras när vi är färdiga. Obligatorisk närvaro. Avprickning i klubbhuset. Utebliven närvaro debiteras med 500 SEK.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget