Visar inlägg i kategorin Uncategorized

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum den 7 maj med start kl 07.00.  Vi börjar som vanligt på Norra hamnplan. Om din båt är upplagd söder om klubbhuset räcker det om du är på plats kl 09.00.

Du ska vara på plats ovan angivna tider och förutom att sjösätta din egen båt förutsätts du hjälpa till med flyttning av pallning, vaggor, trailers etc vartefter det krävs.

Alla trailerbåtar skall vara borta senast onsdag den 4 maj, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning sker i klubbhuset före sjösättningen. 700 SEK för båt över 30 fot och 600 SEK för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
  2. Studera planen över bryggplatserna på anslagstavlan. De som har flyttats bör dock redan känna till det såklart.
  3. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och skräp/färgrester etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
  4. Fäst en förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst. 
  5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen i höst och döma ut vissa som inte håller måttet.
  6. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Efter sjösättningen blir det sill och potatis.

Måndagen den 9 maj kl 19.00 är det städkväll. Då ställer vi undan allt pallningsmaterial och finstädar hamnplanen. Korv och dryck serveras när vi är färdiga. Obligatorisk närvaro. Avprickning i klubbhuset. Utebliven närvaro debiteras med 500 SEK.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Hej alla vinterliggare,

Snart är det dags att börja rusta och putsa båten inför sommaren. Sjösättningen kommer att ske lördagen den 7 maj med start kl 7.00. Under april kommer information om vad du skall tänka på inför sjösättningen. Om du har några frågor så kan du i första hand vända dig till Stefan – hamnkapten eller Johnny – varvschef.

Hälsningar,

Styrelsen

 

Nya avgifter 2016

Bästa medlemmar,

Enligt årsmötet i november 2015 så beslutades en höjning av avgifterna i båtklubben med ca 10%. De ny avgifterna ser du genom att välja ”avgifter” i menyn ovan. 

Vi har haft en dialog med kommunen om våra två långa bryggor som  tagit in en vatten vid några tillfällen. Kommunen har beslutat att byta dessa bryggor och vi inväntar nu ett besked från Länsstyrelsen i frågan. Om detta blir av så kommer vi att erhålla nya bryggor och då kommer vi även att byta grindar samt dra ny el- och vatten till dessa bryggor.

Om du har några frågor om de projekt som vi har framför oss så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för mer information.

Hälsningar,

Styrelsen