Bästa medlemmar,

Enligt årsmötet i november 2015 så beslutades en höjning av avgifterna i båtklubben med ca 10%. De ny avgifterna ser du genom att välja ”avgifter” i menyn ovan. 

Vi har haft en dialog med kommunen om våra två långa bryggor som  tagit in en vatten vid några tillfällen. Kommunen har beslutat att byta dessa bryggor och vi inväntar nu ett besked från Länsstyrelsen i frågan. Om detta blir av så kommer vi att erhålla nya bryggor och då kommer vi även att byta grindar samt dra ny el- och vatten till dessa bryggor.

Om du har några frågor om de projekt som vi har framför oss så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för mer information.

Hälsningar,

Styrelsen