Hösten är här !                

Upptagningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag 6 oktober från kl 07.00. Vi börjar på Södra hamnplan.

Du ska vara på plats enl nedan och förutom att ta upp din egen båt förutsättes du hjälpa till med flyttning av pallning etc.:

Område 1 (Söder om klubbhuset): kl 07.00        Område 2 (Kaj och norr om klubbhuset): kl 9.30        

Alla trailers skall vara borta senast torsdag 4 okt, gärna tidigare. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. De som parkerat sina trailers på hamnplanen under sommaren och inte betalat trailerplats à 500:- kontaktar lämpligen Robert Wall (070-7217660) och reglerar detta. Kanoter och småbåtar ska också flyttas bort så att kran och upptagningsgäng kan arbeta obehindrat.

Några viktiga punkter att tänka på:

  1. Betalning för kranlyft sker i klubbhuset före upptagningen. 750:- för båt över 30 fot och segelbåt. 600:- för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. 
  2. Precis som förra året skall samtliga vinterliggare i samband med betalningen kvittera ut en individuell märkning för vinterplatsen, vilken skall fästas på båten eller bockar. 
  3. Ingen får placera sin båt före 7/10 utan tillstånd från Hamnkapten eller Varvschef! De som har trailerplats på området placerar sina båtar fr.o.m söndag 7/10 (om inte annat avtalats). Extra vinterliggare måste vara medlemmar (årsmedlemskap) och kommer att debiteras 350 kronor förutom avgiften för båtens vinterplats.
  4. Kontrollera uppläggningsplats och uppläggningsmaterial i god tid. Förbered och märk pallningsvirket. Det kan ha skett vissa förflyttningar, för att vi ska kunna utnyttja platserna så effektivt som möjligt.
  5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge, så att det underlättar och snabbar på upptagningen. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp, så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor. Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut vissa som inte håller måttet. De som fick underkänt vid sjösättningen i våras förutsätter vi har skaffat ny godkänd pallning. 
  6. Fäst en förtamp, som är tillräckligt lång så att båten kan styras av upptagningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet, så att du lätt kan återplacera dessa vid sjösättningen i vår.
  7. Förbud mot båtbottentvätt med högtryckstvätt på båtklubben. Krav från Danderyds Miljökontor!

Måla inte med polerande båtbottenfärg. Båtborsttvättarna kommer troligtvis inte att ta emot båtar med dessa färger. Undvik biocidbaserad färg. Den giftiga färgen skyddar inte båten utan är bara till för att hindra beväxning. Det är bättre att låta bli att måla och istället tvätta båten 2-3 gånger/säsong i båtbottentvätt. Kostnaden blir ung. densamma och man slipper jobbet. Båtbotten måste tvättas innan upptagningen. Högtryckstvätt är tillåten endast på omålade partier av båten. Om det krävs tvättmedel använd ett milt sådant t.ex. Ajax eller Yes.

Vid handtvätt/skrapning/slipning av båtbotten måste marken skyddas av presenning eller sugas upp av industridammsugare och avfallet lämnas till miljöstation.

Båttvätten i Stocksund har ökade öppettider inför hösten. Se

http://www.boatwasher.se/stocksund

Kör försiktigt genom Skogsviks boendeområde. Fartgränsen är precis som på de flesta lokalgator i kommunen 30 km/h!

Parkera aldrig på gräsytor och jobba inte sent på kvällar och mornar med arbeten som skapar oljud och stör båtklubbens grannar. 

Café kommer att vara öppet i klubbhuset från kl 07.00. Det serveras smörgåsar, bullar, kaffe och dricka m.m. till självkostnadspris. Ta med småpengar. 

Med vänliga hälsningar

Skogsviks Båtklubb

Styrelsen