Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 4maj. Vi börjar som vanligt på norra hamnplan medstart kl 07.00. Om din båt är upplagd söder om klubbhuseträcker det om du är klar för att sjösätta din båt kl 08.00.

Du ska vara på plats ovan angivna tider och förutom att sjösätta din egen båt förutsätts du hjälpa till med flyttning av pallning, vaggor, trailers etc. vartefter det krävs.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 1 maj. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 1 maj så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter städkvällen den 6 maj. De ska märkas och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning sker i klubbhuset före sjösättningen. 700 SEK för båt över 30 fot och 600 SEK för motorbåt under 30 fot. Vid betalningen kommer era adress- och försäkringsuppgifter att kontrolleras. OBS Viktigt att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
  2. Studera planen över bryggplatserna på anslagstavlan. De som har flyttats bör dock redan känna till det såklart.
  3. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
  4. Fäst en förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
  5. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut de som inte håller måttet.
  6. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Efter sjösättningen blir det sill och potatis.

Måndag den 6 maj kl 19.00 är det städkväll. Då ställer vi undan allt pallningsmaterial och finstädar hamnplanen och området kring bryggorna. OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Korv och dryck serveras när vi är färdiga. Obligatorisk närvaro. Avprickning i klubbhuset. Utebliven närvaro debiteras med 500 SEK.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget