Inträdesavg resp. Deposition 800:- ; 8000:-
Årsavgift (ordinarie medlem) 390:-
Årsavgift (årsmedlem,tex vintermedlem) 390:-
Årsavgift (kömedlem) 390:-
Vinterplats, medlem * (båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 70:-
Vinterplats, gäst * (båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 100:-
Sommarplats, småbryggorna 1700:-
Sommarplats, bredd 1,5m – 2,4m 2550:-
Sommarplats, bredd 2,4m – 3m 3200:-
Sommarplats, bredd >3m 4100:-
Sommarplats kaj 4700:-
Jolle/kanot på land årsavgift 660:-
Trailer, sommar ** 500:-
Iläggning/upptagning, motorbåt <30 ft 600:-
Iläggning/upptagning, motorbåt >30 ft o segelbåt 750:-
Nyckel, deposition 500:-
SBK:s Vimpel 130:-  Beställes hos Robert Wall. eller köps vid sjösättning

* Om båten är uppställd på trailer som tar mer plats än båten, så debiteras trailerns utskjutande bredd/längd som båtlängd/båtbredd.

** Trailer vintertid debiteras som vinterplats.