Klubben är stiftad den 16 december 1945 av båtägare i Danderyd, som anlade brygga vid Skogsvik i Edsviken, där klubben har sin hamn, sitt varv och sitt klubbhus. Hamn- och varvsområdet ägs av Danderyds Kommun, som upplåter området till klubben enligt särskilt avtal.  Klubben skall  verka för och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, särskilt beträffande lämplig hamn och båtuppläggningsplats med betryggande anordningar för båtarnas hantering och vård, och som klubbmedlemmar sammanföra båtintresserade, i första hand boende i Danderyds kommun, och verka för gott kamratskap bland dessa.    

Skogsviks båtklubb är en liten trivsam båtklubb belägen i Danderyd, vid Edsviken.  Vi är drygt 100 medlemmar och i samband med den årliga sjösättningen så arrangerar klubben en båtfest, där medlemmar, grannar släkt och vänner är hjärtligt välkomna. Det brukar vara mycket uppskattat. Några bilder från båtfester. 

     


Klubbens medlemmar består till största delen av Danderydsbor ( drygt 90 %) och de allra flesta bor inom 10 minuers promenad från hamnen. Klubben tar bara in medlemmar bosatta i Danderyd, och vi strävar efter att klubben skall vara en både aktiv och lokal klubb, därför är vår tanke och ambition att i första hand ta in nya medlemmar efter såväl  kötid som närhet.