Ni är alltid välkomna att kontakta oss!  Vi har angett kontaktpersoner som ni i första hand bör ta kontakt med för de olika ärendena. Om ni inte får tag på oss via mail eller telefon – och lämnar meddelande – för säkerhets skull, skicka ett SMS också. Vi jobbar alla ideellt inom båtklubben parallellt med våra vanliga sysslor.

 Kontaktpersoner för olika ärenden

Ärende
Kontaktperson
e-mail
Mobilnummer
Båtplats sommar Lars Eriksson

skogsviksbatklubbsmatrikel@gmail.com

0762-11 59 30
Båtplats vinter, varvsärenden, miljö Johnny Modig

johnny.modig@gmail.com 

0706-33 42 97
Betalningar Robert Wall robertwall.wall@gmail.com  0707-21 76 60
Medlemsfrågor om bryggplatser  Stefan Geilert

Stefan.geilert@if.se

0766-28 82 83
Övriga ärenden Jan-Erik Stock janerik.stock@gmail.com 072-516 67 67
Kajakplatser Joakim Karlson joakim_karlsson@hotmail.com 0703143229

Styrelsen och Suppleanter

Funktion
Kontaktperson
e-mailadress
Mobilnummer
 Ordförande  Jan-Erik Stock janerik.stock@gmail.com 072-516 67 67
 Vice Ordförande  Tomas Ward tomas.ward@telia.com  0768-94 00 40
 Hamnkapten  Stefan Geilert stefan.geilert@if.se  0766-28 82 83
 Varvschef Johnny Modig johnny.modig@gmail.com  0706-33 42 97
 Kassör  Robert Wall robertwall.wall@gmail.com   0707-21 76 60 
 Matrikelansvarig, Sekreterare       Lars Eriksson sralgruppen@gmail.com  0762-11 59 30 
 Suppleant  Jan-Åke Ahlström    
 Suppleant John Pettersson    

 

Adresser
Postadress Fakturaadress
Skogsviks Båtklubb
c/o
Jan-Erik Stock
Hammarbacken 22, 2tr
182 35 Danderyd
Skogsviks Båtklubb
c/o
Robert Wall
Robertsviksvägen 27
182 35 Danderyd
Bg: 330-2320