Bra att ha länkar inom båtlivet  

Svenska Båtunionen (SBU)  är, som namnet antyder, en organisation som bygger på unions- eller federationsprinciper. Svenska Båtunionen är skapad av och ur båtklubbar och båtförbund för att ge samordningsfördelar för medlemmarna.    

Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) är en sammanslutning av 266 båtklubbar med 51 457 (49 026) medlemmar inom Stockholms och Uppsala län. SMBF är det största av 24 regionala förbund inom Svenska Båtunionen (SBU).

Bättre väder på: www.klart.se, www.yr.no Båtvädret, Vädertjänster för båtfolk, i samarbete med Sjösäkerhetsrådet.  

Båtunionens administrativa system, BAS  (Inloggning till systemet, för SBK:s adminstratörer) .