Här hittar ni blanketter som behöver användas tex när ni är en ny medlem som fått en båtplats.  Det kan också vara så att ni byter båt, då måste registeruppgifter uppdateras med den nya båt och försäkringsinformationen, eller ni har önskemål om en annan plats – eller vill ställa trailern hos klubben under sommaren. Blanketter lämnas till Lars Eriksson eller lämnas vid sjösättning / upptagning.

Blankett Registeruppgifter hämtas här: ”Registeruppgifter”

Blankett Byte av båtplats hämtas här: ”Byte av båtplats”.        

Blankett Traileruppställning hämtas här: ”Traileruppställning” .

Generellt för samtliga blanketter är att de går att fylla i på datorn, men det går lika bra att skriva ut dem och skriva för hand.  Samtliga blanketter skall skrivas under och skickas in antingen i ett kuvert eller som en scannad bild. Namnteckningen är viktig !

/ Styrelsen