Sommarplatser

Klubben har totalt 143 båtplatser vid bryggor med bommar samt ett antal platser mot kaj med bojförtöjning. Det finns tre bryggor om ca  60 meter vardera med plats  för båtar med bredd mellan 1, 5 m  tilll 3,0 m samt två mindre bryggor för småbåtar och roddbåtar. Platserna mot kaj har möjlighet att ta emot större båtar.

Anmälan till sommarplats

För tillfället har vi inga lediga sommarplatser. Trycket på bryggplatser i Danderyd är väldigt stort och vår kölista är lång, ca 80 familjer står i vår kö och vi omsätter inte fler än ett par platser om året. Minst 85 % av båtplatserna skall vara belagda av Danderydsbor och vi försöker att prioritera sökande som är boende i närområdet och naturligtvis efter kötid.

Vår sommarplatskö är avgiftsbelagd om 350 kronor per år och om du vill ställa dig i kö så skall du skicka en intresseanmälan per email till Lars Eriksson (sralgruppen@gmail.com) med fullständiga kontaktuppgifter samt uppgifter om eventuell typ av båt (längd, bredd och djup).  Datum för inträdet i kön registreras per det datum anmälan per email görs förutsatt att avgiften betalas. Klubben har de två senaste båtsäsongerna (2012 och 2013) lagt till två nya bryggor i hamnen, vilket reducerat sommarplatskön om ca 40 platser. Klubben har inte för avsikt att lägga till några fler bryggor framöver.

Styrelsen har sedan en tid tillbaka beslutat om att inte ta emot segelbåtar eller tillåta vattenskotrar på området.

Andrahandsuthyrning av båtplats 

Det finns möjlighet för medlemmar som har båtplats att hyra ut sina plats i max två säsonger. Därefter måste medlemmen lämna tillbaka sin plats till klubben. Vid andrahandsuthyrning skall hamnkaptenen kontaktas för godkännande av uthyrning. Medlem står fortsatt ansvarig för sin plats mot båtklubben. Uthyrning får endast ske till samma hyra som klubben debiterar.

Kanoter och segeljollar 

Inom det inhägnade området finns möjlighet att lägga upp kanoter och mindre jollar på anvisade platser mot en avgift. Alla kanoter och jollar skall vara märkta med ägarens namn. Kontakta varvschefen för att bli tilldelade plats. 

Varvsplan – Vinterförvaring & trailer sommar

Under perioden 1 september tom 30 maj är det tillåtet att förvara båtar på hamnplanen, och klubben har därmed möjlighet till vinterförvaring av båtar. Totalt får det plats ca 90 båtar på hamnplanen. Meddela önskemål om vinterplats senast 31 augusti till varvschefen som godkänner vinterförvaring och bestämmer hur båtarna skall placeras på varvsplan. Dessa platser för vinterförvaring är avgiftsbelagda och i första hand till för medlemmar som har sommarplats i klubben, i andra hand för övriga medlemmar och i mån av plats till andra boende i närområdet.

För medlemmar som har en båttrailer, finns möjligheten att ställa upp trailern på varvsplan under sommaren efter godkännande av varvschefen. Trailern skall vara märkt med namn och telefon nummer. Förvaringen är avgiftsbelagd.