Nyheter och information

Årsmöte 10 november kl 19

Välkommen till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 10:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.  Med anledning av Covid-19 så förbehåller sig styrelsen rätten att begränsa antalet deltagare, utöver styrelsen, till tjugo. De först anmälda tjugo…
Läs mer

Begränsningar ang. Trailerbåt

P.g.a arbetet med bryggor och trailerramp/infart, så gäller följande för båtar på trailer. Se tidigare infobrev. 1. Mellan 13 oktober och början april kan man inte köra in eller ta ut trailerbåtar. Inte…
Läs mer

Information ang. arbete SBK

Hej  Snart är det dags för årets torrsättning, närmare bestämt 3 oktober. Två till tre veckor senare kommer Hamnab att påbörja arbetet med upprustningen av bryggor med mera. Med anledning av detta vill…
Läs mer

Kontrollera och uppdatera

Kontrollera och Uppdatera din medlemsinformation, kontakt och båtuppgifter!  Bäste medlem, vi gör nu ett utskick till samtliga medlemmar i Skogsviks Båtklubb oavsett om ni har båtplats, har båt eller kajak, trailer, sommar eller…
Läs mer

Obligatorisk enkät

Bäste medlem i Skogsviks Båtklubb. På uppdrag av Danderyds kommun genomför vi nu en obligatorisk enkät angående biocidfärger Alla medlemmar som har sommar eller vinterplats, eller som har blivit tilldelade sommar eller vinterplats i Skogsviksbåtklubb måste svara på denna…
Läs mer

Obligatorisk städning…

Den gemensamma städkvällen ställs in och ersätts av egen städning under veckan. En timme per medlem. På måndag em/kväll finns representant från styrelsen på plats. Spikpromenaden(räddar oss från punktering…) ersätts av att man…
Läs mer