Nyheter och information

Årsmöte den 8:e november, kl 19.00

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 8:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet. Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslista kommer avhandlas. 1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande…

Läs mer

Inkörning av Trailers på hamnplan

Nu har kranbilen lämnat hamnplan. Och de som har avtalat vinterplats för trailer kan ställa in båten (dock inte tomma trailers). Parkera inte bilen på hamnplan. Kör in, lasta, kör ut. 1. Placeringen…

Läs mer

Upptagning 7 oktober, trailers bort från hamnplan

Gemensam upptagning med kranbil lördag 7 oktober. Start ca kl 07:00. Placeringskarta med ordningsföljd skickas ut med mail till berörda. Upptagning brukar ta 5-6 timmar. Café Skogsvik är öppet. Trailers som förvarats på hamnplan ska köras ut senast…

Läs mer

Upptagning lördag 7 Oktober

Torrsättning sker som vanligt första lördagen i oktober, dvs den 7 oktober. Start kl 07.00 – mer info kommer i separat mail, men vi vill redan nu påminna om att trailers måste tas…

Läs mer

Sjösättning 6 maj, start 07.00

A. Sjösättning lördag 6 maj start 07.00. Café Skogsvik öppet. Det tar ca 4 timmar om allt går bra.  B. Trailerbåtar (och trailers) bort senast 4 maj. Separat utskick. C. Sjösättningsordning, omvänd ordning från upptagningen.    …

Läs mer