Alla nyheter

Årsmöte den 8:e november, kl 19.00

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 8:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslista kommer avhandlas.

1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justeringspersoner

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi – Genomgång av årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av årsredovisning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Genomgång av budget för kommande år inklusive kostnadsersättningar – arvoden

10. Fastställande av budget

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Vice ordförande

Sekreterare

Hamnchef

Klubbmästare

Styrelseledamot

12. Val av revisor och suppleant

13. Val av övriga funktionärer och kommittéer

Valberedning

14. Fastställande av avgifter

15. Motioner

16. Övriga frågor

• Information om nytt arrende, klubbhus och miljö

• Kran är inbokad till första lördag i maj (4/5) 2024 för sjösättning

• Diskussion om ordning och reda

18. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Det kommer serveras smörrebröd och dricka samt kaffe och kaka efter mötet. Anmäl deltagande så vi kan dimensionera beställning.

Anmälan görs genom e-mail till klubbens klubbmästare Martin Fors senast 30 oktober på adress: Martin.fors68@live.com

Varmt välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Inkörning av Trailers på hamnplan

Nu har kranbilen lämnat hamnplan. Och de som har avtalat vinterplats för trailer kan ställa in båten (dock inte tomma trailers). Parkera inte bilen på hamnplan. Kör in, lasta, kör ut.

1. Placeringen startar längst söderut. Norra hamnplan ska lämnas tills nytt besked ges. Se bifogad bild, som ni hittar här: Trailers Hamnplan 2023

2. Fyll hel rad innan nästa påbörjas. Ingen placering så att man försvårar ledig plats att utnyttjas.

3. Avstånd enligt tidigare regler. Både bakåt och i sidled. Axelbredd, möjlighet att passera mellan båtar.

4. Först In Sist Ut. Veckan innan sjösättning, första lördagen i maj, ska trailers ha lämnat hamnplan.

5. MÄRK SYNLIGT, NAMN O TELNR. Det finns lappar med plastningsredskap till höger i klubbhuset.

6. Ingen bottentvätt av båtar med biocidbaseras bottenfärg. Rabattkod SKOGSVIKBK2022 (!) i Stocksunds bottentvätt vid förbokning.

7. Palla gärna upp främre delen av trailern säkert. Det kan blåsa rejält.

8. Vattnet på hamnplan är tillgängligt tills frysrisken är överhängande. Vattnet på bryggorna stängs tidigare.

9. Städa upp vid egen båt, lämna inget (annat än båten o trailern) över natten. Miljöfarligt lämnar ni själva till återvinningsstation. Batterier, olja, glykol, färg elektronik etc.

Skogsviks BK, styrelsen.

Ny planerad båtupptagning på söndag den 15/10 kl 07.00

Vi har fått bekräftelse på söndagen 15 oktober som ny upptagningsdag. Kl 7(!).

Fredag körs kranbilarna in, så det kommer att starta i tid på söndagen.

i övrigt, möjligen smärre ändringar på platser.

De som har problem att närvara, skaffa någon som kan ta ansvar för er båt under upptagningen.

Problem, frågor  i övrigt, maila Johnny

Mvh, SBK, VC.

Upptagning 7 oktober, trailers bort från hamnplan

Gemensam upptagning med kranbil lördag 7 oktober. Start ca kl 07:00. Placeringskarta med ordningsföljd skickas ut med mail till berörda. Upptagning brukar ta 5-6 timmar.

Café Skogsvik är öppet.

Trailers som förvarats på hamnplan ska köras ut senast onsdag kväll 4 oktober. Står trailern i vägen för andra, ta bort den tidigare. Det gäller speciellt större trailers som är svåra att flytta. Obs att trailers har flyttats för arbete på hamnplan.

Båtar med trailerplats får tidigast köras in när kranbilen lämnat hamnplan. Ibland står den kvar till måndag.

Se över båtbockarna i tid. Skruva ner stöttor i botten.

Tamp i fören 6-10m för att styra båten under lyft.

Tvätt av båtbotten på hamnplan är bara tillåtet för båt med omålad botten alt med giftfri bottenfärg. Båtbottentvätt finns t.ex. i Stocksund. Rabattkoden SKOGSVIKBK2022 ger 10% rabatt vid bokning på hemsidan (batbottentvattenstocksund.se). Synlig klubbvimpel eller dekal måste föras ombord.

Vattnet på hamnplan är tillgängligt tills det blir frostnätter. Därefter finns vintervattenkran på verktygsboden.

Observera kravet på godkänt mätintygför bottenfärger för vinterplats.

Mvh, varvschef, Skogsviks BK

Sjösättning 6 maj, start 07.00

A. Sjösättning lördag 6 maj start 07.00. Café Skogsvik öppet. Det tar ca 4 timmar om allt går bra. 

B. Trailerbåtar (och trailers) bort senast 4 maj. Separat utskick.

C. Sjösättningsordning, omvänd ordning från upptagningen.

    1. Båtar vid närmast kajen först.

    2. De större båtarna vid trästaketet därnäst

    3. Sedan hamnplan söderut, start med båtar närmast sjön.

D. Inför lyftet:

– Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget.

– Märk upp på båten var slingen ska ligga (tejpbit eller liknande)

E. Flytta ihop bockar och täckningsmaterial åt sidan så att de inte utgör snubbelrisk.

F. Täckningsmaterial m.m. läggs sedan undan på markerad plats efter att båtarna på det området har sjösatts.

G. Städa upp kring egen båtplats.  Eget skräp/färgrester/batterier etc. tas bort och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.

H. Städkväll måndag 8/5. Städning hamnplan, ut med slangar på bryggor, ..

Viktigt; Är att du uppdaterar BAS-systemet om du har ändrade båt,kontakt- och försäkringsuppgifter Båten ska vara är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.

Skogsviks Båtklubb

Sjösättningsgänget

Sjösättning Viktigt Trailers

Nu är det dags för sjösättning igen, nedan finner ni viktig info angående trailer som måste tas bort från hamnplanen. Övrig info kommer inom kort.

Hejsan. Utrymningsinfo för er som har båt på trailer/trailer på hamnplan. 

5 maj, fredag nästa vecka, ställs två kranbilar(storlek STOR) in på hamnplan. Samtliga trailerbåtar och trailers ska då vara borttagna.

1-4 maj. Beroende på var båten står, gäller olika senaste datum. Principen SIST IN, FÖRST UT. SE BIFOGAD SKISS. Står någon annans trailer i vägen, kontakta ägaren (alla trailers är givetvis märkta).

STÄDA kring den egna uppställningsplatsen. Lämna inget skräp på hamnplan, det gäller även batterier och olja.

Kolla hjulen i god tid. Ett antal har dåligt med luft/punktering.

Om man har bokat trailerplats under sommaren, kan trailern ställas in EFTER städkvällen har genomförts, dvs efter MÅNDAG KVÄLL, 8 maj. Börja längst söderut, håll litet avstånd till bredvidliggande trailer. Blockera inte inpassering till bryggor och kajer.

TRAILERS PÅ HAMNPLAN SKA VARA MÄRKTA, namn och telefonnummer.

STÄDKVÄLL/ARBETSKVÄLL, gemensam, Måndag 8 maj. 

MVH/Skogsviks båtklubb, sjösättningsgänget.

Årstämman 2022 samt info

En sammanfattning av årsstämman 2022 finns nu inlagd på vår hemsida, liksom den verksamhetsberättelse som genomgicks på stämman. Ni hittar den här

Vi har även skickat ut ett mail till alla i klubben och de som står i kö med info inför årets båtsäsong, bla uppdatera er mail adress och andra uppgifter i medlemssystemet BAS.

Årsmöte den 8 november kl 19

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 8:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslistakommer avhandlas.

1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justeringspersoner

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi – Genomgång av årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av årsredovisning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Genomgång av budget för kommande år inklusive kostnadsersättningar – arvoden

10. Fastställande av budget

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Kassör

Matrikelansvarig

Varvschef

Kanotansvarig

Suppleant

13. Val av revisor och suppleant

14. Val av övriga funktionärer och kommittéer

Valberedning

Valberedning

15. Fastställande av avgifter

16. Motioner

• Nya intäkter

17. Övriga frågor

• Nytt klubbhus

• Kran är inbokad till första lördag i maj (6/5) 2023 för sjösättning.

• Jubileumsbok – Skogsviks Båtklubb 75 år

18. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Det kommer serveras smörrebröd och dricka samt kaffe och kaka efter mötet. Anmäl deltagande så vi kan dimensionera beställning.

Anmälan görs genom e-mail till klubbens ordförande Patrick Wallberg senast 30 oktober på adress: ordforande@skogsviksbatklubb.se

Varmt välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb