Båtplatser

Sommarplatser

Klubben har drygt 160 båtplatser vid bryggor med bommar samt ett antal platser mot kaj och längst ut på brygga A med bojförtöjning. Det finns totalt 5 bryggor med bommar, benämnda brygga A, B, C, D och E samt en kaj med bojförtöjning. Bryggorna har fasta platsbredder om 2,0 m (4 st) 2,5 m (32st) 3,0 m (98st) 3,5 m (20st) samt 4 m (10st). Bojplatserna vid kaj är 4 m (6st). Det finns 1 gästplats mot boj på nocken av brygga A.

Brygga A och B samt kajen är inne på hamnområdet i den södra delen av viken, brygga C, D och E är belägna utanför hamnområdet i den mellersta och norra delen av viken.

Här ”Bryggplatser plan” finns en planritning över bryggorna, där det går att se båtplatserna numrering och bredden på respektive plats. Avgifter för respektive platsbredd hittas under fliken Avgifter.

Anmälan till sommarplats

För tillfället har vi inga lediga sommarplatser. Trycket på bryggplatser i Danderyd är väldigt stort och vår kölista är lång. Ungefär 100 familjer står i vår kö och vi omsätter ca 5-10 platser om året. Minst 85% av båtplatserna skall vara belagda av Danderydsbor och vi försöker att prioritera sökande som är boende i närområdet och naturligtvis efter kötid.

Vår sommarplatskö är avgiftsbelagd om 390 kronor per år och under fliken Medlemskap hittar du vad som gäller avseende medlemskap och kan ställa dig i kö för en båtplats.  

För övriga körelaterade frågor hänvisas till Sven Hultin, se kontakter.

Avgifter för sommarplatser, beroende på bredd, framgår under sidan ”Avgifter” på denna hemsida och utöver en inträdesavgift om 800 kronor vid tilldelning av båtplats skall även en deposition om 8000 kronor betalas in för platsen, nycklar köpes per styck.

Vi jobbar aktivt med att ”optimera” våra båtplatser så att ”rätt” båt ligger på rätt dimensionerad båtplats. Ytterst är det hamnkapten och styrelsen som bestämmer vilken båtplats en medlem blir tilldelad och det skall understrykas att medlem kan tvingas byta plats från år till år beroende på om man har en för liten båt på en plats man tidigare blivit tilldelad. 

Styrelsen har sedan en tid tillbaka beslutat om att inte ta emot segelbåtar eller tillåta vattenskotrar på området.

När man tilldelas sommarplats så får man även, om man önskar, rätt till vinterplats.

Varvsplan – Vinterförvaring & trailer sommar

Under perioden 1 september tom 30 maj är det tillåtet att förvara båtar på hamnplanen, och klubben har därmed möjlighet till vinterförvaring av båtar. Totalt får det plats ca 90 båtar på hamnplanen. Meddela önskemål om vinterplats senast 31 augusti till varvschefen som godkänner vinterförvaring och bestämmer hur båtarna skall placeras på varvsplan. Dessa platser för vinterförvaring är avgiftsbelagda och i första hand till för medlemmar som har sommarplats i klubben, i andra hand för övriga medlemmar och i mån av plats till andra boende i närområdet.

Det är ej tillåtet att ställa vare sig båtar eller trailers på hamnplan för vinterförvaring utan godkännande av Varvschef, om så sker kan klubben ta ut extra avgifter för förvaringen.

För medlemmar som har en båttrailer, finns möjligheten att ställa upp trailern på varvsplan under sommaren efter godkännande av varvschefen. Trailern skall vara märkt med namn och telefon nummer. Förvaringen är avgiftsbelagd. 

Lämna tillbaka båtplats och behålla sin plats i kö 

Om en medlem lämnar tillbaka sin båtplats, och fortfarande betalar den årliga medlemsavgiften så kan medlemmen behålla sitt ursprungliga köplatsdatum, vilket betyder att denne inte behöver stå i kö allt för länge för att åter få en båtplats. Detta gör vi för att uppmuntra medlemmar att lämna tillbaka sina platser om de ej utnyttjas.

Du anmäler att du vill lämna tillbaka din båtplats här ”uppsägning båtplats” sedan måste du själv ställa dig i en kö ”f.d platsinnehavare vill stå kvar i kö”. Det är en s.k passiv kö, du måste själv i god tid innan du behöver en båtplats igen kontakta kö-ansvarig, och kan då åberopa ditt tidigare kö datum. Du hittar kö-länken i BAS på din sida under rubriken snabblänkar. OBS, denna kö är inte för dig som står i kö för medlemskap och Båtplats i SBK för första gången, utan enbart för dig som lämnar tillbaka din båtplats.

Andrahandsuthyrning

Det finns möjlighet för medlemmar att hyra ut sin båtplats i max två år. Därefter måste medlemmen lämna tillbaka platsen till klubben. Vid andrahandsuthyrning skall Köansvarig kontaktas för godkännande av uthyrning. Medlem står fortsatt ansvarig för sin plats mot båtklubben. Uthyrning får endast ske till personer som står i kö för båtplats och till samma hyra som klubben debiterar. Du kan själv söka andrahandshyrare via klubbens Facebookgrupp, Vi i Skogsviksbåtlubb. När du och den som vill hyra har bestämt er, måste ni meddela Köansvarig för slutligt godkännande.

Uthyraren skall lämna avtal och uppgifter för den som hyr till klubben. Den som hyr i andra hand betalar en administrationsavgift om 400 kr, mot faktura. Blankett för att avtala om andrahandsuthyrning och lämna uppgifter till klubben hittar du härBlankett andrahandsuthyrning”. Skrivs ut och undertecknas av bägge parter och lämnas till klubben, Köansvarig.

Se även under fliken stadgar och regler

Byta båtplats

Vill du byta plats med någon annan i klubben so0m också har en båtplats går det bra. Flera har olika önskemål om båtplats. Det är administrativt svårt att hålla reda på vem som vill byta till vad och med vem. Tala med varandra direkt! Annonsera i vår Facebookgrupp. När ni hittat någon att byta med anmäler ni till köansvarig att ni vill byta så att vi kan uppdatera platserna i BAS. Har båtplatserna redan fakturerats så måste ni själva komma överens om hur ev utgiftsskillnad hanteras för innevarande säsong.

Kajaker och segeljollar 

Inom det inhägnade området finns möjlighet att lägga upp kajaker och mindre jollar på anvisade platser mot en avgift. Alla kajaker och jollar skall vara märkta med ägarens namn. Mer information hittar du under fliken Kajakplatser.