Båtplatser

Sommarplatser

Klubben har from sommaren 2021 drygt 150 båtplatser vid bryggor med bommar samt ett antal platser mot kaj och längst ut på brygga A med bojförtöjning. Det finns totalt 5 bryggor med bommar, benämnda brygga A, B, C, D och E samt en kaj med bojförtöjning. Bryggorna har fasta platsbredder om 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m samt 4 m. Bojplatserna vid kaj är 4 m. Det finns 1 gästplats mot boj på nocken av brygga A.

Brygga A och B samt kajen är inne på hamnområdet i den södra delen av viken, brygga C, D och E är belägna utanför hamnområdet i den mellersta och norra delen av viken.

Här ”Bryggplatser 2021” hittar du en skiss över bryggorna, där du kan se båtplatserna numrering och bredden på respektive plats. Avgifter för respektive platsbredd hittar du under fliken Avgifter.

Anmälan till sommarplats

För tillfället har vi inga lediga sommarplatser. Trycket på bryggplatser i Danderyd är väldigt stort och vår kölista är lång. Ungefär 100 familjer står i vår kö och vi omsätter inte fler än ett par platser om året. Minst 85% av båtplatserna skall vara belagda av Danderydsbor och vi försöker att prioritera sökande som är boende i närområdet och naturligtvis efter kötid.

Vår sommarplatskö är avgiftsbelagd om 390 kronor per år och om du vill ställa dig i kö så skall du skicka en intresseanmälan per email till skogsviksbatklubbsmatrikel@gmail.com med fullständiga kontaktuppgifter samt uppgifter om eventuell typ av båt du har alternativt vill skaffa (längd, bredd och djup). För övriga körelaterade frågor hänvisas till Lars Eriksson (sralgruppen@gmail.com).  

Observera att datum för inträdet i kön registreras per det datum anmälan per email görs förutsatt att avgiften betalas (fakturan skickas normalt sett en gång om året så vänta till dess och betala inte in på egen hand). Avgifter för sommarplatser, beroende på bredd, framgår under sidan ”Avgifter” på denna hemsida och utöver en inträdesavgift om 800 kronor vid tilldelning av båtplats skall även en deposition om 8000 kronor betalas in för platsen såväl som 500 kronor i deposition för erhållande av nyckel till hamnplanen och bryggorna. Det skall även tilläggas att när man tilldelas sommarplats så får man även, om man önskar, rätt till vinterplats.

Klubben lade till två nya bryggor i hamnen under 2012 och 2013, vilket reducerade sommarplatskön om ca 40 platser. Vi jobbar aktivt med att ”optimera” våra båtplatser så att ”rätt” båt ligger på rätt dimensionerad båtplats. Ytterst är det hamnkapten och styrelsen som bestämmer vilken båtplats en medlem blir tilldelad och det skall understrykas att medlem kan tvingas byta plats från år till år beroende på om man har en för liten båt på en plats man tidigare blivit tilldelad. 

Styrelsen har sedan en tid tillbaka beslutat om att inte ta emot segelbåtar eller tillåta vattenskotrar på området.

Andrahandsuthyrning av båtplats 

Det finns möjlighet för medlemmar som har båtplats att hyra ut sina plats i max två säsonger. Därefter måste medlemmen lämna tillbaka sin plats till klubben. Vid andrahandsuthyrning skall hamnkaptenen kontaktas för godkännande av uthyrning. Medlem står fortsatt ansvarig för sin plats mot båtklubben. Uthyrning får endast ske till samma hyra som klubben debiterar. Det skall även nämnas att om medlem lämnar tillbaka sin plats men vill komma tillbaka till klubben i framtiden så behåller medlemmen ifråga sitt ursprungliga köplatsdatum, vilket betyder att denne inte behöver stå i kö allt för länge för att återkomma till klubben. Detta för att uppmuntra medlemmar att lämna tillbaka sina platser om de ej utnyttjas.

Kanoter och segeljollar 

Inom det inhägnade området finns möjlighet att lägga upp kanoter och mindre jollar på anvisade platser mot en avgift. Alla kanoter och jollar skall vara märkta med ägarens namn. Kontakta varvschefen för att bli tilldelade plats. 

Varvsplan – Vinterförvaring & trailer sommar

Under perioden 1 september tom 30 maj är det tillåtet att förvara båtar på hamnplanen, och klubben har därmed möjlighet till vinterförvaring av båtar. Totalt får det plats ca 90 båtar på hamnplanen. Meddela önskemål om vinterplats senast 31 augusti till varvschefen som godkänner vinterförvaring och bestämmer hur båtarna skall placeras på varvsplan. Dessa platser för vinterförvaring är avgiftsbelagda och i första hand till för medlemmar som har sommarplats i klubben, i andra hand för övriga medlemmar och i mån av plats till andra boende i närområdet.

För medlemmar som har en båttrailer, finns möjligheten att ställa upp trailern på varvsplan under sommaren efter godkännande av varvschefen. Trailern skall vara märkt med namn och telefon nummer. Förvaringen är avgiftsbelagd.