Medlemskap

Att bli medlem

Kö för medlemskap

Avsluta medlemskap eller säga upp plats

  1. Läs igenom våra Stadgar och Regler, vår lista över avgifterna, GDPR och förpliktelserna nedan. Läs gärna även igenom övrigt material på vår hemsida. Försäkring är obligatorisk.
  2. När du söker medlemskap accepterar du samtidigt klubbens Stadgar och Regler, de rättigheter och skyldigheter som följer och förbinder dig att som medlem följa dessa.
  3. Vi använder oss av Svenska Båtunionens medlemsystem och dess kölistor vid ansökan.
  4. Under tiden du står i kö betalar du en avgift, detta för att hålla en alltid aktuell kö. 
Vi har tre kategorier av medlemskap
  • Ordinarie medlem, en medlem som tilldelats båt eller kajakplats
  • Årsmedlem, ett medlemskap som löper årsvis, tex medlem med enbart vinterplats
  • Kömedlem, medan du står i kö för båt eller kajakplats

Årsmedlem och Kömedlem har ej rösträtt på årsstämman, årsmedlem har tillgång till varvsområdet.

Arbetsplikt i Skogsviks Båtklubb (SBK)

Då SBK är en ideell förening och inte att likna vid en kommersiell Marina,  innebär medlemskap i SBK att alla medlemmar med båt- kajak- eller vinterplats är skyldiga att obligatoriskt bidraga med återkommande insatser som tex: 

  • Arbetsdagar.
  • Städdagar, bl.a. efter sjösättning.
  • Enstaka år kan extra uttag av arbetstimmar göras, det har exempelvis varit arbete med byten av bommar och flöten.

Avgifter

Som medlem betalar du en engångs inträdesavgift, en årlig medlemsavgift, en årlig storleksberoende avgift för båt- respektive kajakplats, vid tilldelning av båtplats skall en deposition erläggas. Nycklar till området köpes per styck. 

Under tiden du står i kö betalar du en avgift, detta för att hålla en alltid aktuell kö. Se mer under fliken Avgifter.

Kö för ordinarie medlemskap 

Innan du anmäler dig i en kö,  läs på vår hemsida under fliken Båtplatser respektive Kajakplatser.  Där hittar du aktuell information, bla om köläget, och vem du kan kontakta för ev frågor innan du bestämmer dig för att ställa dig i kö.

Det är olika köer beroende på om du söker båt eller kajakplats. Om du både vill stå i kö för en Båt- och en Kajakplats anmäler du dig i bägge köerna, och betalar en avgift för respektive köplats.  Observera att om du inte betalar din avgift så förlorar du din köplats. Du är själv ansvarig för att kontrollera om du betalt avgiften eller ej!

Båtplats. Om du enbart önskar båtplats ställer du dig i kö: Båtplats.

Kajakplats. Om du enbart önskar kajakplats ställer du dig i kö: Kajak

Ange fullständiga kontaktuppgifter samt fullständiga uppgifter om båten du har eller kommer att skaffa.  (välj båttyp, skriv fabrikat, längd, bredd, djup och deplacement). Om du inte vet exakt fabrikat, skriv bara ”Kö-båt, Kö-kajak”.

Observera att datum för inträdet i kön registreras per det datum anmälan görs förutsatt att köavgiften betalas (fakturan skickas normalt inom en till två månader efter anmälan, via mail)

Obs, dessa länkar ovan till köer är endast avsedda för personer som vill söka medlemskap i Skogsviks Båtklubb för första gången. Tidigare registrerade medlemmar hittar relevanta köer genom inloggning i BAS.  Vid eventuella tekniska problem med inloggning, skicka ett mail till tomas.ward@skogsviksbatklubb.se 

Avsluta medlemskap eller säga upp plats

Om du vill avsluta ditt medlemskap, eller lämna din köplats så skall du anmäla det genom formuläret nedan.

Om du vill vara kvar som medlem i klubben och endast säga upp en förvaringsplats för din båt- eller kajak, trailer eller din vinterplats i klubben skall du anmäla även det genom formuläret nedan. Läs mer på sidan Båtplatser.

Fyll i formuläret så kommer informationen till rätt person, och lämna gärna en kommentar om du vill, eller något behöver förtydligas.

Medlemsnr. i BAS, skriv 000 om du inte kan ditt nr.
Välj "Säga upp/ändra förvaringsplats" om du vill lämna tillbaka/ändra en plats och behålla medlemskap.
Lämna gärna ett meddelande eller förtydligande.

Om du vill säga upp din plats, gör det i god tid. Uppsägning av båt- kajakplats efter den 30 april innebär att du debiteras för kommande sommarplats, likaså uppsägning av vinterplats efter den 31 augusti innebär att du debiteras för kommande vinterplats.