Årsmöte 10 november kl 19

Välkommen till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 10:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet. 

Med anledning av Covid-19 så förbehåller sig styrelsen rätten att begränsa antalet deltagare, utöver styrelsen, till tjugo. De först anmälda tjugo medges deltagande. Baserat på erfarenhet torde denna gränsdragning inte utgöra ett problem då närvaron vid årsmötet de fem senaste åren legat på ca fem till åtta, utöver styrelsen, utom 2019 då tolv medlemmar, utöver styrelsen, deltog.

Nedan ligger utöver agenda för årsmötet även utkast till uppdaterade stadgar. En av agendapunkterna är beslut om uppdatering av stadgar. I utkastet är text som föreslås tas bort överstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

Anmälan görs med e-mail till Patrick Wallberg senast 3 november: patrick.wallberg@gmail.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Agenda: 78523_201110_Arsmote_SBK

Förslag Uppdatering av Stadgar: 78523_201110_STADGAR_SBK_2020