Årsmöte den 8:e november, kl 19.00

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 8:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslista kommer avhandlas.

1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justeringspersoner

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi – Genomgång av årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av årsredovisning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Genomgång av budget för kommande år inklusive kostnadsersättningar – arvoden

10. Fastställande av budget

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Vice ordförande

Sekreterare

Hamnchef

Klubbmästare

Styrelseledamot

12. Val av revisor och suppleant

13. Val av övriga funktionärer och kommittéer

Valberedning

14. Fastställande av avgifter

15. Motioner

16. Övriga frågor

• Information om nytt arrende, klubbhus och miljö

• Kran är inbokad till första lördag i maj (4/5) 2024 för sjösättning

• Diskussion om ordning och reda

18. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Det kommer serveras smörrebröd och dricka samt kaffe och kaka efter mötet. Anmäl deltagande så vi kan dimensionera beställning.

Anmälan görs genom e-mail till klubbens klubbmästare Martin Fors senast 30 oktober på adress: Martin.fors68@live.com

Varmt välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb