Nya lås och nycklar

Du behöver byta dina nycklar till klubben, Utdelning av nycklar kommer att ske utanför klubbstugan vid fyra tillfällen; den 24-25/4 mellan 10:00-12:00, den 30/4 mellan 10:00-12:00 samt vid sjösättning mellan 09:00-10:00

I samband med den generella upprustningen av klubbens bryggor mm så kommer också ett nytt låssystem att monteras. Det innebär att vi alla också kommer få nya nycklar. En nyckel kvitteras ut på plats i utbyte mot existerande nyckel och om man vill ha en extra nyckel så kan den erhållas mot en kostnad om 250 kronor. Betalning görs via Swish på plats. Vi vill uppmana samtliga medlemmar att så tidigt som möjligt kvittera ut sina nya nycklar då det på sjösättningsdagen är så pass hektiskt som det är. Nya låscylindrar kommer att monteras kort efter sjösättningen. Vid frågor, kontakta Lars Eriksson.0762-11 59 30