Obs, HÄMTA NYCKLAR NU! Nya lås och nycklar!

På förekommen anledning skickas information om status vad gäller nya nycklar och lås till klubben.

Som samtliga medlemmar informerades om vid utdelningstillfällena av mig personligen så skulle de gamla nycklarna behållas tills dess att samtliga låscylindrar till klubben är utbytta. Hitintills är endast låscylindrarna utanför hamnområdet utbytta då det inte fanns några lås på de nya grindarna och jag bedömde det som viktigt att våra båtar skulle vara inlåsta i samband med sjösättningen. 

Låscylindrar till hamnområdet inklusive klubbhus och toaletter är alltjämt försedda med de gamla låscylindrarna men kommer att byta ut denna vecka (förmodligen under morgondagen). 

162 medlemmar har hitintills kvitterat ut sina nya nycklar. Det innebär att cirka 50 medlemmar inte kvitterat ut sina nycklar under de fyra tillfällen som tidigare annonserats.

Jag kommer således dela ut de resterande nycklarna imorgon onsdag den 5:e maj mellan 18:00-19:00 samt nu på lördag 8/5 och söndag 9/5 mellan 09:00-10:00. Utdelningen sker utanför hamnplanen.

Mvh
Lars