Upptagning 7 oktober, trailers bort från hamnplan

Gemensam upptagning med kranbil lördag 7 oktober. Start ca kl 07:00. Placeringskarta med ordningsföljd skickas ut med mail till berörda. Upptagning brukar ta 5-6 timmar.

Café Skogsvik är öppet.

Trailers som förvarats på hamnplan ska köras ut senast onsdag kväll 4 oktober. Står trailern i vägen för andra, ta bort den tidigare. Det gäller speciellt större trailers som är svåra att flytta. Obs att trailers har flyttats för arbete på hamnplan.

Båtar med trailerplats får tidigast köras in när kranbilen lämnat hamnplan. Ibland står den kvar till måndag.

Se över båtbockarna i tid. Skruva ner stöttor i botten.

Tamp i fören 6-10m för att styra båten under lyft.

Tvätt av båtbotten på hamnplan är bara tillåtet för båt med omålad botten alt med giftfri bottenfärg. Båtbottentvätt finns t.ex. i Stocksund. Rabattkoden SKOGSVIKBK2022 ger 10% rabatt vid bokning på hemsidan (batbottentvattenstocksund.se). Synlig klubbvimpel eller dekal måste föras ombord.

Vattnet på hamnplan är tillgängligt tills det blir frostnätter. Därefter finns vintervattenkran på verktygsboden.

Observera kravet på godkänt mätintygför bottenfärger för vinterplats.

Mvh, varvschef, Skogsviks BK