Säkerhet

Ansvar

Båtklubben har vi tillsammans – alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för klubbens anläggning och drift, klubben äger själv alla bommar och installationer på bryggorna, samt kajakställen.

Varje medlem är ansvarig för sin egen båtplats, inklusive bommar, flöten, eventuellt gångbar Y-del, samt förtöjning och tampar. Inspektera din båtplats regelbundet, sitter bommar och flöten som de ska, är skruvar och bultar hela och sitter fast, är gångbordet helt, är tampar och fjädrar nya och fräscha, håller förtöjningen, är eventuella el-sladdar för laddning hela osv. Använd sunt förnuft, ta till vana att kontrollera varje gång du använder båten. Om du är osäker, rådgör med hamnkapten eller bryggansvarig.

Varje medlem är ansvarig för sin egen kajakplats. Inspektera uppläggningsrör så att de inte är skadade eller böjda och att kajaken ligger säkert. Vintertid kan det vara kraftig vindstyrka gränsande till storm på varvsområdet, förtöj din kajak med ett band runt kajak och kajakstället för att undvika att kajaken blåser ner och skadas.

Vid vinterförvaring är det lika viktigt med säkerhet, se till att stöttor/pallning är dimensionerade och ändamålsenliga utifrån båtens storlek och att ställningar med täckningsmaterial är ordentligt förankrat för att klara påfrestningar från väder och vind. Rådgör med varvschefen om du är osäker. Lämna inte hälsofarliga ämnen som tex färg, rengöringsmedel, kylarglykol mm obevakat. Ta till vana att titta till båten även vintertid, det är kraftiga vindar i vår vik som lätt lyfter en presenning eller välter en täckställning. 

Det är viktigt att komma ihåg att klubbens område inte är en allmän plats. Som medlem ansvarar du för dina barn och gäster, även vid utlåning av nycklar till barnen eller gäster, och dessa ansvarar i sin tur för sina gäster (barnens kompisar tex). Du ansvarar för att informera barnen och gästerna vad som gäller inom båtklubbens område. Det kan finnas farliga föremål inom området, som tex hälsofarliga föremål eller ämnen (spikar, båtfärg mm). Det är inte heller tillåtet att bada från bommar eller andras båtar, klättra på grindar etc. Detta dels för att det kan bli skador på båtar eller utrustningen, men framförallt för att man kan skada sig.

Lås alltid grindar, även om du bara är inne tillfälligt på området, eller ute på bryggorna en kort stund. Alla som är inne på området skall ha tillgång till egen nyckel så de kan komma ut.

Generellt gäller att om du ser något som verkar osäkert eller farligt, på din egen båtplats, kajakplats eller någon annanstans inom klubbens område, åtgärda själv om du kan eller säg till hamnkapten /bryggansvarig/varvschef/kajakansvarig.  Vänta inte på att någon annan skall göra det!  Beroende på allvarlighetsgrad, ring eller maila!  Det är bättre att säga till en gång för mycket än för lite!  

Försäkring

Båtklubben har en försäkring som täcker anläggningen och gemensamma aktiviteter. Din egen båt eller kajak måste du dock försäkra själv. Båtklubbensförsäkring hittar du här, Svenska Sjö Båtklubbsförsäkring. Vi har grundförsäkring med utökat skydd för anhörig till medlem. 

Båtklubbens försäkring täcker inte någonting som rör din egen båt eller kajak, även om den förvaras bakom lås och bom. Orsakar din båt eller kajak en skada eller olycka så kan du bli ersättningsskyldig. Du måste, även som enbart vintermedlem, se till att din båt är försäkrad, med en försäkring som täcker tredjemansskada. Observera att det även gäller mindre roddbåtar, kajaker, jollar etc som måste ha en ansvarsförsäkring. Här tipsar vi om Svenska Sjö´s försäkring (Svenska Båtunionens eget försäkringsbolag) 

Förtöj din båt rätt

Förtöj båten så att med sträckt tågvirke, fören hamnar 30-40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det absolut inte går att dra in den ända intill bryggan! Använd en förtöjningslina från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna. Förtöjningslinorna skall vara så riktade att båten inte driver vare sig in eller ut från bryggan.

Tågvirket skall vara min Ø 12 mm av långfibrig polyester eller polyamid och försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador. Schackel och kaus rekommenderas, karbinhakar bör undvikas. Tågvirke av polypropylen (ljusblått) är inte lämpligt då det förstörs av UV-ljus.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt, för att undvika skador ska linorna inte gå vinkelrätt ut från båten/bommen. Använd lämpliga fendrar på båtens sidor. Förtöj beroende av båtens längd i förhållande till bommarna – om bommarna är längre än båten – kan något av alternativen 2 eller 3 användas, se bild nedan. 

En bild som visar lång, sitter, stor, vatten

Automatiskt genererad beskrivning
Förtöjning av motorbåt mellan bommar

 För mer information se klubbens Regler.