Eventuell ändrad sjösättningstid

Hej

Styrelsen vill med detta flagga för att sjösättningen eventuellt kan komma att flyttas fram.

Hamnkaptenen fick meddelande från Edins igår, fredag, om att dom eventuellt har problem att få loss den planerade kranen till sjösättningen. Edins gör vad man kan för att det ska lösa sig och kontaktar även andra kranföretag. Besked kommer senast tisdag. 

Tråkigt givetvis eftersom bokningen gjordes redan i samband med torrsättningen och att kontakt hållits under vintern.

Styrelsen har fortsatt kontakt med Edins och försöker även på andra sätt, genom personliga kontakter, hitta en reservlösning. 

Vi återkommer snarast möjligt med besked.

Hälsningar

Styrelsen 

Skogsviks båtklubb

Sjösättning viktig information, Covid 19

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 2 maj. Vi börjar som vanligt vid infarten/boden med start kl 07.00 och jobbar oss söder ut. Det kan gå fort, så se gärna till att din båten är klar dagen innan och var på plats i tillräckligt god tid inför sjösättning.

I år är allt mycket annorlunda då Covid 19 härjar.   Alla ska hjälpas åt att minimera den tid som tillbringas på hamnplan och att bara de som måste ska vara där är närvarande. Mycket av informationen har gått iväg i tidigare utskick. Cafeterian och toaletten är stängda, så gör vad du behöver hemma.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 29 april.               Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 29 april så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Du har väl märkt din båt med telenr och namn, utifall att. Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter den 4 maj. Du ansvara för att det är städat där du placerar din trailer. Trailers placeras på hamnplanen med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll litet avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning: Du ska ha fått en faktura för sjösättningen från klubben som du redan bör ha betalt.  Viktigt; Är att du uppdaterar till klubben om du har ändrade adress- och försäkringsuppgifter och att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. Kolla din mail och skräppost om du inte får fakturor.
  2. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten.                    Täckningsmaterial m.m. läggs undan och miljöfarligt skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till kommunal avfalls/miljöstation.
  3. Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
  4. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut de som inte håller måttet.
    1. Förtöj båten mellan bommarna medgummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkvällen är inställd/uteblir. Men mellan 20-05-04 och 20-05-10 kommer det stå en container på hamnplan. Varje medlem ansvarar för att med minst en timme städa inom klubbens område under tiden som angivets ovan. ”städa din vinterplats noggrant, även små vassa saker, gå din egen spik promenad.” I containern får man inte slänga färg, batterier eller annat miljöfarligt. Miljöfarligt skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till kommunal avfalls/miljöstation.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Sjösättning 2020

Hej

Det närmar sig som bekant sjösättning och med tanke på rådande situation med Corona/COVID19 vill styrelsen ge nedanstående information.

Styrelsens avsikt är att genomföra sjösättningen 2 maj enligt tidigare information. Eventuella förändringar i detta beslut kommer ha sin utgångpunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och meddelas om så blir aktuellt. 

Respektive båtägare ansvarar för att den egna båten sjösätts. Om båtägaren själv inte kan närvara vid sjösättningen ansvarar båtägaren för att ersättare finns på plats. Om någon båt mot förmodan inte ska sjösättas ska detta kommuniceras med och godkännas av varvschefen (Johnny Modig) i god tid innan sjösättning.

Själva sjösättningsmomentet genomförs i sedvanlig ordning av ett utsett slingteam vilka kommer bära väst och hjälm. Förfrågan om deltagande i slingteam kommer vid senare tillfälle. Utöver slingteamet ska endast ett minimalt antal personer finnas i anslutning till lyft av båt. Generellt ska en social distansering om minst 1,5 meter eftersträvas. Utöver generell hänsyn gentemot varandra så har vi också att särskilt tänka på medlemmar som är i riskgrupp.  

Planera och genomför egna förberedelser i god tid innan så vi slipper anhopningar av personer med risk för smittspridning och irritation. Städa av din uppläggningsplats så att det går lätt att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och miljöfarligt avfall/färgrester/batterier etc. ska omhändertas och lämnas av den enskilde till avfalls/miljöstation.

Vid sjösättning ska förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget vara fäst i fören. Båten lyfts med mobilkran. Märk gärna upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst (medför ökad säkerhet och effektivitet i genomförandet).

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 29 april. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen vid senare tillfälle, bedömt efter 20-05-11. De ska då märkas och anmälas till klubben.

Sjösättningen har fakturerats i syfte att minska närkontakt, kontrollera Er mail. (Ingen betalning på plats sjösättningsdagen). Kostnaden är 750 SEK för båt på 30 fot och större samt 600 SEK för motorbåt under 30 fot, vänligen betala snarast. Observera, båtägaren ansvarar för att båt är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. 

Klubben kommer inte att erbjuda möjligheter att handla fika och toaletten kommer vara avstängd under dagen för sjösättning. 

Den inplanerade gemsamma städdagen (20-05-04) kommer inte att genomföras. Däremot kommer styrelsen att beställa en container som kommer att finnas på plats under perioden 20-05-04–20-05-11. 20-05-11 ska hamnplanen vara städad. Miljöfarlig avfall/färgrester/batterier etc. ska omhändertas och lämnas av den enskilde till avfalls/miljöstation

Kompletterande information avseende tider mm kommer vid senare tillfälle.

Med önskan om förståelse och hänsyn i samband med sjösättning. Med gemensamma krafter kan vi få till en bra sjösättning och iordningställande därefter, oaktat Corona.

Styrelsen