Avgifter

Inträdesavg resp. Deposition800:- ; 8000:-
Årsavgift (ordinarie medlem)390:-
Årsavgift (årsmedlem,tex vintermedlem)390:-
Årsavgift (kömedlem)390:-
Vinterplats, medlem *(båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 70:-
Vinterplats, gäst *(båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 100:-
Sommarplats, småbryggorna1700:-
Sommarplats, bredd 1,5m – 2,4m2550:-
Sommarplats, bredd 2,4m – 3m3200:-
Sommarplats, bredd >3m4100:-
Sommarplats kaj4700:-
Kanot/kajak på land årsavgift660:-
Trailer, sommar **500:-
Iläggning/upptagning, motorbåt <30 ft600:-
Iläggning/upptagning, motorbåt >30 ft 750:-
Nyckel, deposition500:-
SBK:s Vimpel130:-  Beställes hos Robert Wall. eller köps vid sjösättning

* Om båten är uppställd på trailer som tar mer plats än båten, så debiteras trailerns utskjutande bredd/längd som båtlängd/båtbredd.

** Trailer vintertid debiteras som vinterplats.