Avgifter

Inträdesavgift800:-
Deposition båtplats8 000:-
Årsavgift (ordinarie medlem)390:-
Årsavgift (årsmedlem,tex vintermedlem)390:-
Årsavgift (kömedlem-båtplats)390:-
Årsavgift (kömedlem-kajakplats)190:- per köplats
Vinterplats, medlem *(båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 70:-
Vinterplats, gäst *(båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 100:-
Sommarplats, bredd 2,0 meter1700:-
Sommarplats, bredd 2,5 meter2550:-
Sommarplats, bredd 3,0 meter3200:-
Sommarplats, bredd 3,5 meter4100:-
Sommarplats, bredd 4 meter eller Bojplats (tex vid Kajen ***)4700:-
Gästplats vid brygga Axxx / dygn (betalas med Swish)
Kanot/kajak på land årsavgift660:-
Trailer, sommar **500:-
Iläggning/upptagning, motorbåt <30 ft600:-
Iläggning/upptagning, motorbåt >30 ft 750:-
Nyckel till grindar och varvsområdet250:- / styck
Båt på land sommar, se ”regler”100:- per dygn
Elanslutning under vinter, se ”regler”100:- månad
Ej närvaro städkväll, se ”regler”500:-
SBK:s Vimpel130:-  Beställes hos Robert Wall. eller köps vid sjösättning
Avgifter faktureras löpande, dock faktureras medlemsavgifter och sommarplatser även i förskott i februari, liksom vinterplatser faktureras i förskott i augusti månad. Faktura skickas per mail eller som e-faktura. Uppdaterad 2021-03-12

* Om båten är uppställd på trailer som tar mer plats än båten, så debiteras trailerns utskjutande bredd/längd som båtlängd/båtbredd. Otillåten ej anmäld vinterförvaring kommer att debiteras med extra avgift.

** Trailer på hamnplan vintertid debiteras som vinterplats.

*** Samtliga kajplatser är förtöjning med boj.