Avgifter

Avgifter för förvaring av båt och kajak är uppdaterade och inkluderar nu 25 % moms, att gälla from räkenskapsåret som började den 1/10 2021.

Inträdesavgift800:-
Deposition båtplats8 000:-
Årsavgift (ordinarie medlem)390:-
Årsavgift (årsmedlem,tex vintermedlem)390:-
Årsavgift (kömedlem-båtplats)395:-
Årsavgift (kömedlem-kajakplats)190:- per köplats
Vinterplats, medlem * (båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 80:- (1)
Vinterplats, gäst * (båtlängd + 1m) x (bredd + 1m) x 115:- (1)
Sommarplats, bredd 2,0 meter 1915:- (1)
Sommarplats, bredd 2,5 meter 2870:- (1)
Sommarplats, bredd 3,0 meter3600:- (1)
Sommarplats, bredd 3,5 meter4615:- (1)
Sommarplats, bredd 4 meter eller Bojplats (tex vid Kajen ***)5290:- (1)
Gästplats vid brygga A115:- / dygn (betalas med Swish) (1)
Kanot/kajak på land årsavgift745:- (1)
Trailer, sommar **565:- (1)
Iläggning/upptagning, motorbåt <30 ft675:- (1)
Iläggning/upptagning, motorbåt >30 ft 845:- (1)
Nyckel till grindar och varvsområdet285:- / styck (1)
Båt på land sommar, se ”regler”115:- per dygn (1)
Elanslutning under vinter, se ”regler”115:- månad (1)
Ej närvaro städkväll, se ”regler”500:-
SBK:s Vimpel130:-  Beställes hos Robert Wall. eller köps vid sjösättning
Avgifter faktureras löpande, dock faktureras medlemsavgifter och sommarplatser även i förskott i februari, liksom vinterplatser faktureras i förskott i augusti månad. Faktura skickas per mail eller som e-faktura. Uppdaterad 2022-01-24

* Om båten är uppställd på trailer som tar mer plats än båten, så debiteras trailerns utskjutande bredd/längd som båtlängd/båtbredd. Otillåten ej anmäld vinterförvaring kommer att debiteras med extra avgift.

** Trailer på hamnplan vintertid debiteras som vinterplats.

*** Samtliga kajplatser är förtöjning med boj.

Not: (1) Avgiften är inklusive moms