Stämmor / verksamhetsberättelser

Här lägger vi upp en kort sammanfattning av senaste årsstämma och publicerar verksamhetsberättelser. Vi uppmanar våra medlemmar att gå på årsstämman, det är inte bara ett bra forum för information och möjlighet att påverka, dessutom är det trevligt och det serveras smarriga smörrebröd.

Årsmöte 2022

Årsmötet den 8 November 2022 var välbesökt, vår klubbmästare Martin Fors hade införskaffat smörrebröd istället för de vanliga fikabrödet, mycket uppskattat!

Årsmötet genomfördes i sedvanlig ordning, det konstaterades att verksamhetsåret 2021-2022 hade varit ett normalår, i alla fall jämfört med föregående år, vilket i stor utsträckning präglades av upprustning och modernisering. Klubbens ekonomi och årsredovisning gicks igenom, vår revisor konstaterade att klubben ekonomi är välskött och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Budget för verksamhetsåret 2022-2023 gicks igenom och godkändes av stämman. Vår ordförande Patrik Wallberg avböjde omval, och som ny ordförande valdes Niclas Lindgren.

Bland motioner som behandlades kan nämnas frågan om ett nytt klubbhus lades fram av styrelsen som ville höra medlemmarna åsikt. Mötet var positiva till detta och gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare och ta fram förslag att tillställa klubbens medlemmar.

Jubileumsbok. Klubben har fyllt 75 år och det fanns förslag att skapa en minnesbok som beskriver klubbens historia. Mötet ställde frågan öppet till klubbens medlemmar om någon vill engagera sig i detta.

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsberättelser föregående år

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Verksamhetsberättelse 2017-2018

Verksamhetsberättelse 2016-2017

Verksamhetsberättelse 2015-2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2013-2014