GDPR

Personuppgiftspolicy

Skogsviks Båtklubb är ansluten till Svenska Båtunionen, och använder dess system BAS för all administration av medlemmarnas personuppgifter. För detta arbete tillämpar vi generellt en gemensam policy framtagen för båtklubbar och dess medlemmar. Du finner mer information om denna policy och även en specifik Integritetspolicy för SBK, nedan och i länkade dokument.

Genom att acceptera medlemskap i Skogsviks Båtklubb accepterar du även att dina personuppgifter hanteras av klubben i enlighet med dessa policies.

SBU – Policy för behandling av personuppgifter

Följande parter: 1) Svenska Båtunionen (802002-3431), nedan kallad SBU, 2) till SBU anslutna Båtförbund, nedan kallade Båtförbunden och 3) till dessa anslutna båtklubbar samt Kungliga Motorbåtklubben (802002-3563) jämte Navigationssällskapet (802002-4322), nedan kallade Båtklubbarna, och gemensamt kallade Parterna, tillämpar följande Policy för behandling av personuppgifter. Se fullständigt Policydokument nedan.

För fullständig information se dokument: sbu-personuppgiftspolicy

Skogsviks Båtklubbs Integritetspolicy

Inom båtlivet behandlar vi en stor mängd personuppgifter, inklusive personnummer. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, hantera hamn- och varvsplatser samt administrera medlemsaktiviteter.Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Med anledning av dataskyddsförordningen  (GDPR)  har vi specifikt för Skogsviksbåtklubb kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

För fullständig information se dokument: SBK-Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, GDPR

Här finner ni allmän information om Dataskyddsförordningen, GDPR