Kalender 2022

För klubben medlemmar

Sjösättning *)14/5 kl 07.00
Städdag-obligatorisk närvaro16/5 kl 19.00
Upptagning1/10 kl 07.00
Årsmöte 8/11 kl 19.00
Fasta tillfällen som återkommer årligen,
*) Sjösättning senarelagd till 14/5 pga att kranbilen var tvungen att ställa in helgen 7/5

För styrelsen

Styrelsemöte 1xx/12 kl 19.00
Styrelsemöte 218/2 kl 18.30
Styrelsemöte 322/4 kl 19.00
Styrelsemöte 410/5 kl 19.00
Styrelsemöte 506/9 kl 19.00
Styrelsemöte 618/10 kl 19.00
Styrelsemöten, Konstituerande Styrelsemöte är alltid på årsmötet

Övriga aktiviteter

Här kommer övriga planerade gemensamma klubbaktiviteter

Uppdaterad 2022-01-10