Kalender

För klubben medlemmar

Sjösättning1/5 kl 07.00
Städdag-obligatorisk närvaro3/5 kl 19.00
Upptagning2/10 kl 07.00
Årsmöte 09/11 kl 19.00
Fasta tillfällen som återkommer årligen

För styrelsen

Styrelsemöte 115/12 kl 19.00
Styrelsemöte 29/2 kl 19.00
Styrelsemöte 313/4 kl 19.00
Styrelsemöte 411/5 kl 19.00
Styrelsemöte 57/9 kl 19.00
Styrelsemöte 619/10 kl 19.00
Styrelsemöten, Konstituerande Styrelsemöte är alltid på årsmötet

Övriga aktiviteter

Här kommer övriga planerade gemensamma klubbaktiviteter

Uppdaterad 2020-12-03