Om Skogsviks båtklubb

Klubben är stiftad den 16 december 1945 av båtägare i Danderyd, som anlade brygga vid Skogsvik i Edsviken, där klubben har sin hamn, sitt varv och sitt klubbhus. Hamn- och varvsområdet ägs av Danderyds Kommun, som upplåter området till klubben enligt särskilt avtal.  Klubben skall  verka för och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, särskilt beträffande lämplig hamn och båtuppläggningsplats med betryggande anordningar för båtarnas hantering och vård, och som klubbmedlemmar sammanföra båtintresserade, i första hand boende i Danderyds kommun, och verka för gott kamratskap bland dessa.    

Klubbens brygga som den såg ut 1946, klubben var då nyligen bildad.

Till vänster på bilden syns Borgenudden, mitt i bilden nedanför Skogsviksvägen är klubbens brygga belägen.

Den moderna klubben

Idag är Skogsviks Båtklubb en mycket uppskattad Båt och Kajakklubb i Danderyd, med över 16o båtplatser. Från att tidigare ha varit en klubb enbart för båtägare så har klubben idag en egen kajaksektion med över 100 platser för att därigenom ge möjligheter till vattenaktiviter även för kommunens invånare som inte är båtägare, vår strävan är att främja aktivitet och friluftsliv inom områdets fantastiska närmiljö, med vackra Edsvikens alla möjligheter.

Bryggor, kaj och uppläggningsplats för båtar

Klubben har totalt över 160 båtplatser fördelade på fem bryggor och en kaj, på varvsområdet om drygt fyra tusen kvadratmeter finns möjlighet att vintertid lägga upp båten och sommartid förvara båttrailers. På varvsområdet finns också drygt 100 takförsedda kajakplatser, fördelade på kajakställ med plats för 6 kajaker vardera.

Arrende och ägande av klubbens utrustning

Skogsviks båtklubb arrenderar genom avtal vattenområde och markområde av kommunen. Klubben äger och ansvarar för bommar, flöten, gångbord, staket och grindar samt utrustning för vatten och el samt byggnader på varvsområdet.

Av de fem bryggorna äger båtklubben 3 stycken (brygga A, B och E) och Danderyds kommun äger brygga C och D. För brygga C och D betalar klubben en årlig avgift för kapitalkostnad och underhåll av själva betongpontonen.

Klubben i siffror 2022

Medlemmar med båt uppgår till 158 st.
Köande för båtplats uppgår till 134 st.
Sommarplatser båt uppgår till 164 st.
Medlemmar med kajak uppgår till 63 st.
Köande för kajakplats uppgår till 10 st.
Kajakplatser uppgår till 104 st.
Antalet utnyttjade vinteruppläggningplatser uppgår till ca 86 st.