Om Skogsviks båtklubb

Klubben är stiftad den 16 december 1945 av båtägare i Danderyd, som anlade brygga vid Skogsvik i Edsviken, där klubben har sin hamn, sitt varv och sitt klubbhus. Hamn- och varvsområdet ägs av Danderyds Kommun, som upplåter området till klubben enligt särskilt avtal.  Klubben skall  verka för och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, särskilt beträffande lämplig hamn och båtuppläggningsplats med betryggande anordningar för båtarnas hantering och vård, och som klubbmedlemmar sammanföra båtintresserade, i första hand boende i Danderyds kommun, och verka för gott kamratskap bland dessa.    

asasdasdas

dad

ad

ad

a