Årstämman 2022 samt info

En sammanfattning av årsstämman 2022 finns nu inlagd på vår hemsida, liksom den verksamhetsberättelse som genomgicks på stämman. Ni hittar den här

Vi har även skickat ut ett mail till alla i klubben och de som står i kö med info inför årets båtsäsong, bla uppdatera er mail adress och andra uppgifter i medlemssystemet BAS.

Årsmöte den 8 november kl 19

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 8:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslistakommer avhandlas.

1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justeringspersoner

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi – Genomgång av årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av årsredovisning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Genomgång av budget för kommande år inklusive kostnadsersättningar – arvoden

10. Fastställande av budget

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Kassör

Matrikelansvarig

Varvschef

Kanotansvarig

Suppleant

13. Val av revisor och suppleant

14. Val av övriga funktionärer och kommittéer

Valberedning

Valberedning

15. Fastställande av avgifter

16. Motioner

• Nya intäkter

17. Övriga frågor

• Nytt klubbhus

• Kran är inbokad till första lördag i maj (6/5) 2023 för sjösättning.

• Jubileumsbok – Skogsviks Båtklubb 75 år

18. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Det kommer serveras smörrebröd och dricka samt kaffe och kaka efter mötet. Anmäl deltagande så vi kan dimensionera beställning.

Anmälan görs genom e-mail till klubbens ordförande Patrick Wallberg senast 30 oktober på adress: ordforande@skogsviksbatklubb.se

Varmt välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Sjösättning den 14 maj, kl 07.00

Sjösättningen närmar sig, vi börjar som vanligt kl 07.00 norrifrån, och Cafe´t öppnar också 07.00. Kolla er mail så ni betalar sjösättningsavgiften innan den 14:e // Vi ses 😀

Trailers

1. Last in, first out. Raderna längst ut ska vara borta senast tisdag 10/5. Raderna innanför tas bort senast onsdag 11/5 och resterande trailerbåtar ska ha lämnat hamnplan torsdag 12/5.
2. Trailers som har sommarplats får ställas tillbaka först EFTER städdagen, dvs måndag kväll 16/5. MÄRKTA med namn+telnr.
3. Städa upp på vinterplatsen, inget lämnas kvar.

Tomma trailers placeras på hamnplanen (efter städkvällen) med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll kort avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och vara anmälda till klubben.

Övrigt att tänka på:

Skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.

Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. 

Montera bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkväll den 16/5 och fortsatt under den veckan. Mellan 16/5 till 23/5 kommer det stå en container på hamnplan. 

I containern får man inte slänga elektriskt, färg, batterier, tryckimpregnerat, däck eller annat miljöfarligt.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Sjösättningen flyttad till 14:e maj

Bäste klubbmedlem.

Sjösättningen blir i år förskjuten en vecka och blir lördagen den 14 maj.Tyvärr fanns det ingen kran med chaufför till den tilltänkta dagen.

Vi börjar som vanligt norr ifrån, cafét är öppet från 7,00

Mer information kommer.

Men innan sjösättning finns det en del som behöver fixas.

Så styrelsen kallar till arbetsdag, Lördag 7/5 mellan 10-14.

Det som ska fixas är bland annat; 

Göra rent/såpa behandla brygga A och E samt flotten vid nya rampen.

Serva/måla lyftkranen på hamnplan. Fixa flaggstången.

Väl mött

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Moms, fakturering och BAS.

Moms; Skatteverket har efter granskning bedömt att vår båtklubb är Moms- och skattepliktigt, vilket innebär ett klubben kommer att lägga moms på avgifterna. Medlemsavgifter berörs inte av detta utan enbart platsavgifter för båt och kajak. Avgifterna på hemsidan är uppdaterade till att nu inkludera moms. Styrelsen har genomfört en sänkning av avgifterna innan momsen läggs på, så den reella kostnadsökningen för medlemmarna blir ca 12,5 % istället för 25%. Läs mer i separat utskick som skickats via mail.

Fakturering; Fakturering av avgifterna kommer att ske snarast, så tänk på att uppdatera uppgifter i BAS så fort ni kan. Önskar ni säga upp medlemskap-båtplats- eller köplats så gör det här: Uppsägning.

BAS: Som vanligt är det viktigt att det är korrekta uppgifter i medlemssystemet BAS. Kontrollera era uppgifter och gör ev uppdatering av dina uppgifter snarast.