Årstämman 2022 samt info

En sammanfattning av årsstämman 2022 finns nu inlagd på vår hemsida, liksom den verksamhetsberättelse som genomgicks på stämman. Ni hittar den här

Vi har även skickat ut ett mail till alla i klubben och de som står i kö med info inför årets båtsäsong, bla uppdatera er mail adress och andra uppgifter i medlemssystemet BAS.