Sjösättning 6 maj, start 07.00

A. Sjösättning lördag 6 maj start 07.00. Café Skogsvik öppet. Det tar ca 4 timmar om allt går bra. 

B. Trailerbåtar (och trailers) bort senast 4 maj. Separat utskick.

C. Sjösättningsordning, omvänd ordning från upptagningen.

    1. Båtar vid närmast kajen först.

    2. De större båtarna vid trästaketet därnäst

    3. Sedan hamnplan söderut, start med båtar närmast sjön.

D. Inför lyftet:

– Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget.

– Märk upp på båten var slingen ska ligga (tejpbit eller liknande)

E. Flytta ihop bockar och täckningsmaterial åt sidan så att de inte utgör snubbelrisk.

F. Täckningsmaterial m.m. läggs sedan undan på markerad plats efter att båtarna på det området har sjösatts.

G. Städa upp kring egen båtplats.  Eget skräp/färgrester/batterier etc. tas bort och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.

H. Städkväll måndag 8/5. Städning hamnplan, ut med slangar på bryggor, ..

Viktigt; Är att du uppdaterar BAS-systemet om du har ändrade båt,kontakt- och försäkringsuppgifter Båten ska vara är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.

Skogsviks Båtklubb

Sjösättningsgänget