Sjösättning den 14 maj, kl 07.00

Sjösättningen närmar sig, vi börjar som vanligt kl 07.00 norrifrån, och Cafe´t öppnar också 07.00. Kolla er mail så ni betalar sjösättningsavgiften innan den 14:e // Vi ses 😀

Trailers

1. Last in, first out. Raderna längst ut ska vara borta senast tisdag 10/5. Raderna innanför tas bort senast onsdag 11/5 och resterande trailerbåtar ska ha lämnat hamnplan torsdag 12/5.
2. Trailers som har sommarplats får ställas tillbaka först EFTER städdagen, dvs måndag kväll 16/5. MÄRKTA med namn+telnr.
3. Städa upp på vinterplatsen, inget lämnas kvar.

Tomma trailers placeras på hamnplanen (efter städkvällen) med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll kort avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och vara anmälda till klubben.

Övrigt att tänka på:

Skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.

Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. 

Montera bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkväll den 16/5 och fortsatt under den veckan. Mellan 16/5 till 23/5 kommer det stå en container på hamnplan. 

I containern får man inte slänga elektriskt, färg, batterier, tryckimpregnerat, däck eller annat miljöfarligt.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget