Årsmöte 9:e November kl 19

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 9:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslista kommer avhandlas.

 1. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justeringspersoner
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Klubbens ekonomi 
  1. Fastställande av Årsredovisning
  2. Budget för kommande år
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av kostnadsersättningar
  1. Arvoden 
 9. Val av ordförande (redan vald för detta år)
 10. Val av Styrelseledamöter och suppleanter
  1. Vice Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Hamnkapten
  4. Miljöansvarig/klubbmästare
  5. Matrikelansvarig (fyllnadsval)
  6. Suppleant
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av övriga funktionärer och kommentarer
  1. Valberedning
 13. Fastställande av avgifter
 14. Motioner
  1. Förslag på inköp av lånekajaker till klubben för medlemmar att nyttja
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar 

Fika kommer serveras så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer.

Anmälan görs med e-mail till klubbens ordförande Patrick Wallberg senast 3 november:ordforande@skogsviksbatklubb.se

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb