Obligatorisk städning…

Den gemensamma städkvällen ställs in och ersätts av egen städning under veckan. En timme per medlem. På måndag em/kväll finns representant från styrelsen på plats.

Spikpromenaden(räddar oss från punktering…) ersätts av att man letar spik etc på platsen där egna båten stod, samt där egen trailer ska stå, samt allmänt på hamnplan.

CONTAINER kommer på måndag, tas bort fredag. Blandcontainer, (men INTE miljöfarligt, el, elektronik, kemikalier (glykol, olja, färg etc), tryckimpregnerat, batterier etc, det egna tar man med sig).

Städaktiviteter :

  • på hamnplan rensas skräp och nedklippta buskar
  • eget skräp kan slängas (EJ miljöfarligt)
  • längs stranden mellan bryggorna plockas skräp
  • slangar monteras på bryggorna
  • gamla angöringstampar på bommarna/bryggorna tas bort.
  • annat…..

Mvh, Skogsviks Båtklubb, styrelsen