Obligatorisk enkät

Bäste medlem i Skogsviks Båtklubb.

På uppdrag av Danderyds kommun genomför vi nu en obligatorisk enkät angående biocidfärger

Alla medlemmar som har sommar eller vinterplats, eller som har blivit tilldelade sommar eller vinterplats i Skogsviksbåtklubb måste svara på denna obligatorisk enkät som vi genomför på uppdrag av Danderyds kommun. De har med vite förelagt båtklubbar att redovisa förekomsten av biocidfärger på medlemmarnas båtbottenskrov. 

Vi kommer att skicka ut enkäten per brev, så håll utkik i er vanliga post i veckan som kommer, dvs börjar den 18 maj.  

Enkäten är kortfattad, besvaras på papper och bifogat enkäten är ett frankerat svarskuvert  som ni använder för att skicka tillbaka enkäten.  Den skall vara inne hos oss absolut senast den 12 juni, det bästa är om ni svarar på direkten när enkäten kommer (det tar max 5 minuter), lägger den i svarskuvertet och på postlådan direkt, så enkäten inte blir liggande:). Vi kommer att påminna innan svarsdatum så bli inte förvånade om det kommer en påminnelse.

Enkäten går ut till alla medlemmar som har en registrerad sommar eller vinterplats i vårt medlemssystem BAS, och vi har angivet vilken båt som är registrerad, era kontaktuppgifter och försäkringsnummer.

Det är viktigt att vi får tillbaka alla enkäter, om du känner att något inte stämmer eller är fullständigt i underlaget för just dig , rätta, komplettera, och/eller skriv en förklaring men skicka tillbaka enkäten, ifylld med det du kan fylla i. Beträffande vinterplats, hade du enbart en vinterplats i vintras så fyll i rutan ”vinterplats” och besvara enkäten.

Vi vill samtidigt uppmärksamma er på vår uppdaterade GDPR Policy som ni hittar på hemsidan under menyvalet ”GDPR”.

Vi i styrelsen önskar er alla en bra båtsommar och ser fram emot att få er ifyllda enkät i retur.
Styrelsen