Årsmöte 12 november kl 19.00

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 12:e november kl 19.00, i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Följande punkter kommer att behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer a)ordförande b)sekreterare c)två justeringsmän

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av kostnadsersättningar

9. Val av ordförande

10. Val av styrelseledamöter och suppleant

11. Val av revisor och suppleant

12. Val av övriga funktionärer och kommittéer

13. Fastställande av avgifter

14. Motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Styrelsen serverar fika så vi är tacksamma om ni kan meddela om ni kommer.

Anmälan görs med e-mail till Patrick Wallberg senast 7 november: patrick.wallberg@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb