Årsmöte den 8 november kl 19

Välkomna till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 8:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet.

Styrelsen önskar härmed bjuda in till årsmöte under vilket nedanstående föredragningslistakommer avhandlas.

1. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justeringspersoner

2. Godkännande av kallelsen

3. Godkännande av föredragningslista

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Klubbens ekonomi – Genomgång av årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av årsredovisning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Genomgång av budget för kommande år inklusive kostnadsersättningar – arvoden

10. Fastställande av budget

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Kassör

Matrikelansvarig

Varvschef

Kanotansvarig

Suppleant

13. Val av revisor och suppleant

14. Val av övriga funktionärer och kommittéer

Valberedning

Valberedning

15. Fastställande av avgifter

16. Motioner

• Nya intäkter

17. Övriga frågor

• Nytt klubbhus

• Kran är inbokad till första lördag i maj (6/5) 2023 för sjösättning.

• Jubileumsbok – Skogsviks Båtklubb 75 år

18. Mötets avslutning

Efter årsmötet finns det även lite tid för frågor till styrelsen. För er som är nya medlemmar i klubben är detta ett bra tillfälle att bekanta er med klubben och andra medlemmar.

Det kommer serveras smörrebröd och dricka samt kaffe och kaka efter mötet. Anmäl deltagande så vi kan dimensionera beställning.

Anmälan görs genom e-mail till klubbens ordförande Patrick Wallberg senast 30 oktober på adress: ordforande@skogsviksbatklubb.se

Varmt välkomna!

Styrelsen Skogsviks Båtklubb