Inkörning av Trailers på hamnplan

Nu har kranbilen lämnat hamnplan. Och de som har avtalat vinterplats för trailer kan ställa in båten (dock inte tomma trailers). Parkera inte bilen på hamnplan. Kör in, lasta, kör ut.

1. Placeringen startar längst söderut. Norra hamnplan ska lämnas tills nytt besked ges. Se bifogad bild, som ni hittar här: Trailers Hamnplan 2023

2. Fyll hel rad innan nästa påbörjas. Ingen placering så att man försvårar ledig plats att utnyttjas.

3. Avstånd enligt tidigare regler. Både bakåt och i sidled. Axelbredd, möjlighet att passera mellan båtar.

4. Först In Sist Ut. Veckan innan sjösättning, första lördagen i maj, ska trailers ha lämnat hamnplan.

5. MÄRK SYNLIGT, NAMN O TELNR. Det finns lappar med plastningsredskap till höger i klubbhuset.

6. Ingen bottentvätt av båtar med biocidbaseras bottenfärg. Rabattkod SKOGSVIKBK2022 (!) i Stocksunds bottentvätt vid förbokning.

7. Palla gärna upp främre delen av trailern säkert. Det kan blåsa rejält.

8. Vattnet på hamnplan är tillgängligt tills frysrisken är överhängande. Vattnet på bryggorna stängs tidigare.

9. Städa upp vid egen båt, lämna inget (annat än båten o trailern) över natten. Miljöfarligt lämnar ni själva till återvinningsstation. Batterier, olja, glykol, färg elektronik etc.

Skogsviks BK, styrelsen.