Moms, fakturering och BAS.

Moms; Skatteverket har efter granskning bedömt att vår båtklubb är Moms- och skattepliktigt, vilket innebär ett klubben kommer att lägga moms på avgifterna. Medlemsavgifter berörs inte av detta utan enbart platsavgifter för båt och kajak. Avgifterna på hemsidan är uppdaterade till att nu inkludera moms. Styrelsen har genomfört en sänkning av avgifterna innan momsen läggs på, så den reella kostnadsökningen för medlemmarna blir ca 12,5 % istället för 25%. Läs mer i separat utskick som skickats via mail.

Fakturering; Fakturering av avgifterna kommer att ske snarast, så tänk på att uppdatera uppgifter i BAS så fort ni kan. Önskar ni säga upp medlemskap-båtplats- eller köplats så gör det här: Uppsägning.

BAS: Som vanligt är det viktigt att det är korrekta uppgifter i medlemssystemet BAS. Kontrollera era uppgifter och gör ev uppdatering av dina uppgifter snarast.