Sjösättning viktig information, Covid 19

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 2 maj. Vi börjar som vanligt vid infarten/boden med start kl 07.00 och jobbar oss söder ut. Det kan gå fort, så se gärna till att din båten är klar dagen innan och var på plats i tillräckligt god tid inför sjösättning.

I år är allt mycket annorlunda då Covid 19 härjar.   Alla ska hjälpas åt att minimera den tid som tillbringas på hamnplan och att bara de som måste ska vara där är närvarande. Mycket av informationen har gått iväg i tidigare utskick. Cafeterian och toaletten är stängda, så gör vad du behöver hemma.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 29 april.               Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 29 april så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Du har väl märkt din båt med telenr och namn, utifall att. Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter den 4 maj. Du ansvara för att det är städat där du placerar din trailer. Trailers placeras på hamnplanen med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll litet avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning: Du ska ha fått en faktura för sjösättningen från klubben som du redan bör ha betalt.  Viktigt; Är att du uppdaterar till klubben om du har ändrade adress- och försäkringsuppgifter och att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. Kolla din mail och skräppost om du inte får fakturor.
  2. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten.                    Täckningsmaterial m.m. läggs undan och miljöfarligt skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till kommunal avfalls/miljöstation.
  3. Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
  4. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut de som inte håller måttet.
    1. Förtöj båten mellan bommarna medgummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkvällen är inställd/uteblir. Men mellan 20-05-04 och 20-05-10 kommer det stå en container på hamnplan. Varje medlem ansvarar för att med minst en timme städa inom klubbens område under tiden som angivets ovan. ”städa din vinterplats noggrant, även små vassa saker, gå din egen spik promenad.” I containern får man inte slänga färg, batterier eller annat miljöfarligt. Miljöfarligt skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till kommunal avfalls/miljöstation.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget