Alla nyheter

Årsmöte 10 november kl 19

Välkommen till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 10:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet. 

Med anledning av Covid-19 så förbehåller sig styrelsen rätten att begränsa antalet deltagare, utöver styrelsen, till tjugo. De först anmälda tjugo medges deltagande. Baserat på erfarenhet torde denna gränsdragning inte utgöra ett problem då närvaron vid årsmötet de fem senaste åren legat på ca fem till åtta, utöver styrelsen, utom 2019 då tolv medlemmar, utöver styrelsen, deltog.

Nedan ligger utöver agenda för årsmötet även utkast till uppdaterade stadgar. En av agendapunkterna är beslut om uppdatering av stadgar. I utkastet är text som föreslås tas bort överstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

Anmälan görs med e-mail till Patrick Wallberg senast 3 november: patrick.wallberg@gmail.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Agenda: 78523_201110_Arsmote_SBK

Förslag Uppdatering av Stadgar: 78523_201110_STADGAR_SBK_2020

Begränsningar ang. Trailerbåt

P.g.a arbetet med bryggor och trailerramp/infart, så gäller följande för båtar på trailer. Se tidigare infobrev.

1. Mellan 13 oktober och början april kan man inte köra in eller ta ut trailerbåtar. Inte garanterat. Tidsschemat för arbetet styrs bl.a. av väder.

2. Ni kan köra in båtar redan nu på norra hamnplan. Se preliminär skiss. Området är mindre än normalvintrar, så var noga med att hålla korta avstånd mellan båtarna. Axelbredd.

Det gäller endast båtar kortare än 6,3 meter. Fyll på enligt pilen. 18 båtar. Möjligen några fler.

Endast tre rader/6 båtar enligt skiss. Gränsen är dessutom den röda linjen i gruset.

3. Efter upptagning fram till 13 oktober(möjligen något längre) finns platser på resten av hamnplan.

4. En konsekvens blir också att man inte kommer att kunna köra in bilar på hamnplan. T.ex. båtmekaniker. Hamnab har lovat att det ska finnas åtkomst gående.

5. Och sist. BÅTEN SKA VARA MÄRKT, SYNLIGT med namn o telefonnr. Omärkta båtar har orsakat mycket onödigt arbete. Vi måste kunna komma i kontakt med ägare utan att riva täckning eller gissa oss fram.

Och ja, det är sent med denna information. Delvis beroende på kravställning från kommunen enligt infobrev. Vi hoppas att det inte kommer att bli för stora problem för er.

Mvh

Styrelsen, SBK

Information ang. arbete SBK

Hej 

Snart är det dags för årets torrsättning, närmare bestämt 3 oktober. Två till tre veckor senare kommer Hamnab att påbörja arbetet med upprustningen av bryggor med mera. Med anledning av detta vill styrelsen passa på att informera om vad vi vet idag om vad detta innebär. 

Brygga C och D, dvs de två äldre långa bryggorna kommer att bytas och förlängas med ca 20 meter och kommer därmed att bli ca 70 meter vardera. Samtidigt kommer brygga B att bytas eftersom denna är i dåligt skick. Brygga B är den lilla brygga som ligger mellan kajplatserna och rampen.

I samband med bryggbytet kommer vi också att passa på att byta y-bommar och standardisera måtten för att förenkla hanteringen av båtplatser. Vidare kommer landfästen att åtgärdas och nya grindar troligen monteras. Vi planerar också att fixa till rampen genom att lägga ut cementelement samt fixa till kajakbryggan. Med det kommer vi att ta bort den gamla rostiga rälsen som ligger i vattnet.

När väl arbetet är klart kommer vår hamnanläggning vara väldigt fin men arbetet kommer tyvärr att under en period medföra vissa negativa konsekvenser. 

Hamnab har strikta förordningar att följa från kommunen, bland annat för att kunna garantera säkerhet för människor, utrustning och egendom. Hela hamnen och allt vatten kommer att vara en byggarbetsplats från det att arbetet påbörjas, med därtill gällande regler. Hamnab kan idag inte utlova en tidpunkt när allt ska vara klart men de har en ambition om att bli klara innan vintern.

I och med att Hamnab räknar med att komma igång två till tre veckor efter upptagning bedömer styrelsen att alla båtar som ska placeras på hamnplan måste vara på plats 13 oktober och att brygga B, C och D måste vara tomma.  Brygga A, E och Kajen kan nyttjas ytterligare en tid men då endast efter godkännande av varvschef eller hamnkapten. 

Från det att arbetet påbörjas kommer all plats där det inte står båtar uppställda för vintern att betraktas som arbetsplats och spärras av med band eller, där det är extra känsligt, med kravallstaket. Man kommer kunna gå in på hamnplan men tillgängligheten kan komma att vara begränsad från tid till annan.

Båtar kommer under arbetet inte få ligga på bryggorna eller på vägen ner till rampen. Det kommer heller inte vara tillåtet med båtar som åker om kring i hamnen under tiden som arbete pågår. 

Eftersom vattenarealen blir byggarbetsplats så betyder det att rampen inte kommer kunna användas när arbetet kickar igång varför man istället får använda kommunens övriga öppna ramper.

Delar av parkeringen uppe på vägen kommer också att spärras av och i och med det kommer det att finnas liten eller ingen plats att parkera på.

Med vänlig hälsning

Styrelsen 

Skogsviks båtklubb

Kontrollera och uppdatera

Kontrollera och Uppdatera din medlemsinformation, kontakt och båtuppgifter! 

Bäste medlem, vi gör nu ett utskick till samtliga medlemmar i Skogsviks Båtklubb oavsett om ni har båtplats, har båt eller kajak, trailer, sommar eller vinterplats, eller står i kö för att få båtplats. Vi är drygt 260 personer inskrivna som medlemmar, inklusive de som står i kö för att få båtplats. 

I samband med att vi genomförde en enkät avseende båtbottenfärger hos de som hade båtplats så såg vi ett stort behov hos medlemmarna att själv kunna kontrollera och uppdatera sina uppgifter så nu finns instruktioner hur du själv kan kontrollera dina uppgifter i vårt medlemssystem BAS och uppdatera dem! Gäller alltså alla som är medlemmar ! 

Beträffande enkäten för båtbottenfärger, har vi nu fått in drygt 90 % av enkätsvaren och väntar på de sista svaren. Väldigt bra så långt, snart blir det 100%! 

Också väldigt roligt att så många (över 110 stycken) av de som svarat på enkäten ville ha inloggningsuppgifter till medlemssystemet BAS.  Där kan (ska) du själv se och uppdatera dina kontaktuppgifter, (som ny mail, adress, telefon), du kan uppdatera dina båtuppgifter (om du bytt båt, inte har någon båt, eller det helt enkelt står fel uppgifter av någon anledning), uppdatera din försäkringsinformation (bytt försäkringsbolag, försäkringsnummer, eller det saknas uppgifter helt).  

Du ser också ditt medlemsnummer, din båtplats, trailerplats, kajakplats…  och du ser dina fakturor, både betalda och obetalda. 

Vi är nu så många i klubben att  vi kommer att lägga över ansvaret helt och hållet på den enskilde medlemmen att själv hålla sina uppgifter aktuella, och uppdatera detta via Inloggning till BAS.  Enklare, säkrare och tryggare för alla! 

Vi vet att det är ett ganska stort antal medlemmar som i enkätsvaren skrivit att de bytt båt, sålt båten skall köpa ny båt, eller i övrigt ändrat båtuppgifterna, har nya kontaktuppgifter, ny försäkring osv.  Vi i styrelsen skulle naturligtvis kunna sätta oss och knacka in dessa uppgifter, men det är ju bättre att ni själva gör det, genom att logga in och uppdatera i BAS.  Enklare, säkrare och tryggare!  OBS, även kö-medlemmar kan logga in och uppdatera sina uppgifter.

Vi kommer att ta bort möjligheten att uppdatera uppgifter genom att skicka mail till styrelsen, lämna ändringar i samband med sjösättning/torrsättning, eller lämna uppgifter vid faktureringen!  

Sättet att hålla sina uppgifter aktuella blir att medlem själv uppdaterar i BAS!

Hur gör man då ?  Vad har jag för inloggning, var hittar jag inloggningen ? 

Du hittar inloggningen på vår hemsida, scrolla nedåt så kommer du till båtunionens logga, och texten MEDLEMSSYSTEM BAS. Klicka på ”inloggning”

 • Har du ett lösenord så loggar du in genom att ange ditt användarnamn/mailadress och lösenordet… 
 • Har du inte ett lösenord så fyller du i din mailadress under ”glömt lösenord?” och får ett mail med en länk så du kan återställa lösenordet…

Titta gärna i den instruktion som du hittar på hemsidan bredvid inloggningen.

Fungerar inget av detta, tex för att du inte kommer ihåg den mailadress som är registrerad i BAS, så mailar du Tomas Ward (tomas.ward@telia.com) med ditt namn och en aktuell mailadress som du vill använda i BAS, så lägger jag in den mailadressen och genererar ett nytt lösenord till dig som du får via mail (på den uppgivna mailadressen)  och sedan kan du ändra till ett eget lösenord, enkelt eller hur? 

När man väl loggat in så borde det vara självförklarande hur man uppdaterar,  titta gärna i instruktionen vid inloggningen, och om det inte i alla fall fungerar eller du har frågor,  maila mig så skall jag försöka hjälpa till… Kan dock dröja ett tag pga jobb och semester.

Tack på förhand ! 

// Tomas, För styrelsen Skogsviksbåtklubb, 4 juli 2020.

Obligatorisk enkät

Bäste medlem i Skogsviks Båtklubb.

På uppdrag av Danderyds kommun genomför vi nu en obligatorisk enkät angående biocidfärger

Alla medlemmar som har sommar eller vinterplats, eller som har blivit tilldelade sommar eller vinterplats i Skogsviksbåtklubb måste svara på denna obligatorisk enkät som vi genomför på uppdrag av Danderyds kommun. De har med vite förelagt båtklubbar att redovisa förekomsten av biocidfärger på medlemmarnas båtbottenskrov. 

Vi kommer att skicka ut enkäten per brev, så håll utkik i er vanliga post i veckan som kommer, dvs börjar den 18 maj.  

Enkäten är kortfattad, besvaras på papper och bifogat enkäten är ett frankerat svarskuvert  som ni använder för att skicka tillbaka enkäten.  Den skall vara inne hos oss absolut senast den 12 juni, det bästa är om ni svarar på direkten när enkäten kommer (det tar max 5 minuter), lägger den i svarskuvertet och på postlådan direkt, så enkäten inte blir liggande:). Vi kommer att påminna innan svarsdatum så bli inte förvånade om det kommer en påminnelse.

Enkäten går ut till alla medlemmar som har en registrerad sommar eller vinterplats i vårt medlemssystem BAS, och vi har angivet vilken båt som är registrerad, era kontaktuppgifter och försäkringsnummer.

Det är viktigt att vi får tillbaka alla enkäter, om du känner att något inte stämmer eller är fullständigt i underlaget för just dig , rätta, komplettera, och/eller skriv en förklaring men skicka tillbaka enkäten, ifylld med det du kan fylla i. Beträffande vinterplats, hade du enbart en vinterplats i vintras så fyll i rutan ”vinterplats” och besvara enkäten.

Vi vill samtidigt uppmärksamma er på vår uppdaterade GDPR Policy som ni hittar på hemsidan under menyvalet ”GDPR”.

Vi i styrelsen önskar er alla en bra båtsommar och ser fram emot att få er ifyllda enkät i retur.
Styrelsen 

Obligatorisk städning…

Den gemensamma städkvällen ställs in och ersätts av egen städning under veckan. En timme per medlem. På måndag em/kväll finns representant från styrelsen på plats.

Spikpromenaden(räddar oss från punktering…) ersätts av att man letar spik etc på platsen där egna båten stod, samt där egen trailer ska stå, samt allmänt på hamnplan.

CONTAINER kommer på måndag, tas bort fredag. Blandcontainer, (men INTE miljöfarligt, el, elektronik, kemikalier (glykol, olja, färg etc), tryckimpregnerat, batterier etc, det egna tar man med sig).

Städaktiviteter :

 • på hamnplan rensas skräp och nedklippta buskar
 • eget skräp kan slängas (EJ miljöfarligt)
 • längs stranden mellan bryggorna plockas skräp
 • slangar monteras på bryggorna
 • gamla angöringstampar på bommarna/bryggorna tas bort.
 • annat…..

Mvh, Skogsviks Båtklubb, styrelsen

Sjösättning på lördag som tidigare planerat !

Ärade båt vänner!

Uppdatering av lägret, sjösättningen blir som planerat lördag 2/5 med start 7.00. Edins kranar har lyckats stuva om så att kranen kommer på lördag. Vill påminna om Corona tider, håll avstånd och var så lite som möjligt på hamnplatsen. Toaletten och cafeterian är stängda. 

Ta hand om er!

Mvh/ Per Zetterman Hamnkapten

Eventuell ändrad sjösättningstid

Hej

Styrelsen vill med detta flagga för att sjösättningen eventuellt kan komma att flyttas fram.

Hamnkaptenen fick meddelande från Edins igår, fredag, om att dom eventuellt har problem att få loss den planerade kranen till sjösättningen. Edins gör vad man kan för att det ska lösa sig och kontaktar även andra kranföretag. Besked kommer senast tisdag. 

Tråkigt givetvis eftersom bokningen gjordes redan i samband med torrsättningen och att kontakt hållits under vintern.

Styrelsen har fortsatt kontakt med Edins och försöker även på andra sätt, genom personliga kontakter, hitta en reservlösning. 

Vi återkommer snarast möjligt med besked.

Hälsningar

Styrelsen 

Skogsviks båtklubb

Sjösättning viktig information, Covid 19

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 2 maj. Vi börjar som vanligt vid infarten/boden med start kl 07.00 och jobbar oss söder ut. Det kan gå fort, så se gärna till att din båten är klar dagen innan och var på plats i tillräckligt god tid inför sjösättning.

I år är allt mycket annorlunda då Covid 19 härjar.   Alla ska hjälpas åt att minimera den tid som tillbringas på hamnplan och att bara de som måste ska vara där är närvarande. Mycket av informationen har gått iväg i tidigare utskick. Cafeterian och toaletten är stängda, så gör vad du behöver hemma.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 29 april.               Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 29 april så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Du har väl märkt din båt med telenr och namn, utifall att. Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter den 4 maj. Du ansvara för att det är städat där du placerar din trailer. Trailers placeras på hamnplanen med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll litet avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

 1. Betalning: Du ska ha fått en faktura för sjösättningen från klubben som du redan bör ha betalt.  Viktigt; Är att du uppdaterar till klubben om du har ändrade adress- och försäkringsuppgifter och att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. Kolla din mail och skräppost om du inte får fakturor.
 2. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten.                    Täckningsmaterial m.m. läggs undan och miljöfarligt skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till kommunal avfalls/miljöstation.
 3. Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
 4. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst. Inga fasta stöttor! Mobilkranen har hög timpenning så snabb upptagning vinner alla på. Det är många båtar som skall upp då så vi kan inte hålla på att passa in båten i fasta båtstöttor.Vi kommer att inspektera pallningen vid upptagningen och döma ut de som inte håller måttet.
  1. Förtöj båten mellan bommarna medgummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. Ta bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkvällen är inställd/uteblir. Men mellan 20-05-04 och 20-05-10 kommer det stå en container på hamnplan. Varje medlem ansvarar för att med minst en timme städa inom klubbens område under tiden som angivets ovan. ”städa din vinterplats noggrant, även små vassa saker, gå din egen spik promenad.” I containern får man inte slänga färg, batterier eller annat miljöfarligt. Miljöfarligt skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till kommunal avfalls/miljöstation.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Sjösättning 2020

Hej

Det närmar sig som bekant sjösättning och med tanke på rådande situation med Corona/COVID19 vill styrelsen ge nedanstående information.

Styrelsens avsikt är att genomföra sjösättningen 2 maj enligt tidigare information. Eventuella förändringar i detta beslut kommer ha sin utgångpunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och meddelas om så blir aktuellt. 

Respektive båtägare ansvarar för att den egna båten sjösätts. Om båtägaren själv inte kan närvara vid sjösättningen ansvarar båtägaren för att ersättare finns på plats. Om någon båt mot förmodan inte ska sjösättas ska detta kommuniceras med och godkännas av varvschefen (Johnny Modig) i god tid innan sjösättning.

Själva sjösättningsmomentet genomförs i sedvanlig ordning av ett utsett slingteam vilka kommer bära väst och hjälm. Förfrågan om deltagande i slingteam kommer vid senare tillfälle. Utöver slingteamet ska endast ett minimalt antal personer finnas i anslutning till lyft av båt. Generellt ska en social distansering om minst 1,5 meter eftersträvas. Utöver generell hänsyn gentemot varandra så har vi också att särskilt tänka på medlemmar som är i riskgrupp.  

Planera och genomför egna förberedelser i god tid innan så vi slipper anhopningar av personer med risk för smittspridning och irritation. Städa av din uppläggningsplats så att det går lätt att arbeta runt båten. Täckningsmaterial m.m. läggs undan och miljöfarligt avfall/färgrester/batterier etc. ska omhändertas och lämnas av den enskilde till avfalls/miljöstation.

Vid sjösättning ska förtamp som är tillräckligt lång så att båten kan styras av sjösättningsgänget vara fäst i fören. Båten lyfts med mobilkran. Märk gärna upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst (medför ökad säkerhet och effektivitet i genomförandet).

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 29 april. Om inte kommer vi lyfta undan dem med mobilkran och debitera kranavgift. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut). Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen vid senare tillfälle, bedömt efter 20-05-11. De ska då märkas och anmälas till klubben.

Sjösättningen har fakturerats i syfte att minska närkontakt, kontrollera Er mail. (Ingen betalning på plats sjösättningsdagen). Kostnaden är 750 SEK för båt på 30 fot och större samt 600 SEK för motorbåt under 30 fot, vänligen betala snarast. Observera, båtägaren ansvarar för att båt är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man. 

Klubben kommer inte att erbjuda möjligheter att handla fika och toaletten kommer vara avstängd under dagen för sjösättning. 

Den inplanerade gemsamma städdagen (20-05-04) kommer inte att genomföras. Däremot kommer styrelsen att beställa en container som kommer att finnas på plats under perioden 20-05-04–20-05-11. 20-05-11 ska hamnplanen vara städad. Miljöfarlig avfall/färgrester/batterier etc. ska omhändertas och lämnas av den enskilde till avfalls/miljöstation

Kompletterande information avseende tider mm kommer vid senare tillfälle.

Med önskan om förståelse och hänsyn i samband med sjösättning. Med gemensamma krafter kan vi få till en bra sjösättning och iordningställande därefter, oaktat Corona.

Styrelsen