Sjösättning 1:a maj

A. Sjösättning lördag 1 maj start 07.00
B. Trailerbåtar (och trailers) bort senast 28 april. Last in first out.
C. Trailerrampen klar.
D. Nya bryggor får användas from onsdag 28/4 .
E. Städning hamnplan måndag kväll 3 maj, eller under veckan . Container finns. Ej miljöfarligt etc.
F. COVID 19

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 1 maj

Vi börjar som vanligt vid infarten/boden med start kl 07.00 och jobbar oss söder ut. Det kan gå fort, så se gärna till att din båten är klar dagen innan och var på plats i tillräckligt god tid inför sjösättning.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 28 april. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 28 april så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut).

Trailerrampen, den nya, är färdig att använda.

Bryggorna C och D, de nya, måste besiktigas av kommunen innan de får användas. Separat meddelande när det är genomfört.

Även i år är allt annorlunda då Covid 19 fortfarande härjar. Alla ska hjälpas åt att minimera den tid som tillbringas på hamnplan och att bara de som måste ska vara där är närvarande.

Cafeterian är öppen från kl 07.00, man kan inhandla dryck, smörgås, korv etc på samma sätt som vid upptagningen.

Toaletten är stängd.

Du har väl märkt din båt med telenr och namn, utifall att. Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter 3 maj. Du ansvarar för att det är städat där du placerar din trailer. Trailers placeras på hamnplanen med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll kort avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning: Du bör ha fått en faktura från klubben som du redan har betalt. Viktigt; Är att du uppdaterar till klubben om du har ändrade adress- och försäkringsuppgifter och att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
  2. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. 
  3. Täckningsmaterial m.m. läggs undan på markerad plats när båtarna på det området har sjösatts.
  4. Skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
  5. Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
  6. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst.
  7. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. 
  8. Montera bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkväll den 3/5 och fortsatt under den veckan. Mellan 3/5 till 10/5 kommer det stå en container på hamnplan. Varje medlem ansvarar för att med minst en timme städa inom klubbens område under tiden som angivets ovan. ”städa din vinterplats noggrant, även små vassa saker, gå din egen spik promenad.” 

I containern får man inte slänga elektriskt, färg, batterier, tryckimpregnerat eller annat miljöfarligt.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget

Nya lås och nycklar

Du behöver byta dina nycklar till klubben, Utdelning av nycklar kommer att ske utanför klubbstugan vid fyra tillfällen; den 24-25/4 mellan 10:00-12:00, den 30/4 mellan 10:00-12:00 samt vid sjösättning mellan 09:00-10:00

I samband med den generella upprustningen av klubbens bryggor mm så kommer också ett nytt låssystem att monteras. Det innebär att vi alla också kommer få nya nycklar. En nyckel kvitteras ut på plats i utbyte mot existerande nyckel och om man vill ha en extra nyckel så kan den erhållas mot en kostnad om 250 kronor. Betalning görs via Swish på plats. Vi vill uppmana samtliga medlemmar att så tidigt som möjligt kvittera ut sina nya nycklar då det på sjösättningsdagen är så pass hektiskt som det är. Nya låscylindrar kommer att monteras kort efter sjösättningen. Vid frågor, kontakta Lars Eriksson.0762-11 59 30

Nya Bryggor, Nya Platser

Bästa Sommarplats innehavare.

God fortsättning ! Arbetet i vår vik rullar på enligt tidplan, lagom till säsong är allt klart. Bryggor, el, vatten etc. är under uppdatering för framtiden.

Hamnkaptenen har justerat om en del bland båtplatserna. En del har haft önskemål och några har behövts flyttas. Så din uppgift som medlem är att nu gå in i BAS.

Dels kontrollera alla dina uppgifter, men framför allt kolla vart din båtplats är så du vet vart du ska förtöja i vår. Du hittar din nya båtplats i BAS under förvaring.

I PDF under fliken ”Båtplatser” framgår den nya numreringen samt även platsens bredd och längd på bom. Kolla att du har ”lagom” storlek på din plats. Båtens bredd plus 40-50 cm är ”lagom”. De nya platserna har fasta bredder och är numrerade efter bryggorna. I BAS heter de  ”Båtplats Brygga A:xx, B:xx, C:xx, D:xx eller Exx, eller Båtplats Kaj:xx”.  

Den gamla båtplatsen ligger fortfarande kvar i systemet, så bli inte förvirrad om du ser två båtplatser för din båt. 

Har du frågor eller funderingar maila till hamnk.sbk@gmail-com före den 20/1 2021

Har du problem med att logga in i BAS, eller undrar över hur du uppdaterar dina uppgifter, börja med att titta i instruktionen som du hittar på vår hemsida, bredvid inloggningen till BAS, annars kontakta Tomas Ward, tomas.ward@telia.com

Inför säsongen 2021 behöver klubben 8 st Bryggansvariga/Bryggfogdar.

Se separat utskickad PDF.

Väl mött

Styrelsen Skogsviks Båtklubb

Ps, för de som även har en kajak – även ni kommer se en ny plats ”Kajakplats i kajakställ” förutom den plats ni är van att se.  Mer info kommer  senare i separat mail från Joakim, ansvarig Kajaksektionen

Årsmöte Skogsviks Båtklubb 1:a december

Välkommen till Skogsviks båtklubbs årsmöte

Som bekant beslutade styrelsen, med anledning av den ökade smittspridningen av Corona i Stockholm, FHM råd om att avstå från möten samt önskemål från medlemmar som anmält sig till årsmötet, att flytta fram tidigare annonserat årsmöte och överväga alternativ för genomförande. 

Styrelsen har vid extra styrelsemöte beslutat att årets årsmöte kommer att genomföras digitalt med hjälp av plattformen Teams. För att delta i årsmötet krävs en anmälan. De som anmäler deltagande kommer dagarna innan årsmötet att få ett mail, med en öppen uppkopplingslänk och instruktioner.

Att genomföra mötesverksamhet distribuerat är som alla förstår mer komplicerat än att göra det med fysisk närvaro. Därför kommer styrelsen försöka hålla årets årsmöte så enkelt som möjligt vilket vi ber om överseende med. Skulle behov föreligga finns möjlighet att, när pandemin lagt sig, genomföra ytterligare ett allmänt möte. 

Skulle tekniken av någon anledning inte fungera och årsmötet därför inte blir beslutsmässigt har styrelsen beslutat om att planera för ett reservalternativ där ett minimalt antal närvarande deltagare kommer att medges och istället uppmuntra nyttjande av fullmakter. Detaljer för genomförande kommer att gå ut om reservalternativet måste realiseras. Agenda och underlag kommer i så fall dock vara desamma. Vi håller tummarna för att allt går bra med det digitala mötet.

Årsmötet genomförs: 201201 kl 1900-2100

Anmälan görs senast 201122 till patrick.wallberg@gmail.com och aliasdana@gmail.com

(Reservalternativ för årsmötet genomförs: 201207 kl. 1900-2100 i Danderydsgården alternativt Smedjan).

Underlag för mötet bifogas och utgörs av:

·       Agenda/föredragningslista

·       Förslag uppdaterade stadgar – I utkastet är text som föreslås tas bort genomstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

·       Verksamhetsberättelse

·       Årsredovisning 2019-2020

·       Budget 2020-2021

Samtliga Bilagor och kallelsen är skickad via mail

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Årsmötet flyttas till nytt datum

Pga FHM rekommendationer ang Coronavirus så kommer vi att flytta årsmötet, till ett nytt datum i början av december. Vi återkommer, men mötet planerat till tisdag den 10:e är alltså inställt.
Med vänlig hälsning, Styrelsen

Skogsviks Båtklubb 2021

Nu är resan påbörjad med nya bryggor, sjösättningsramp etc.

Bryggor och delar av hamnområdet är arbetsplats. Obehöriga äga ej tillträde. Fram till jul görs ramp och infart, vilket medför ingen eller mycket liten möjlighet att åka in med bil. Till fots går bra om vinterliggare vill titta till sin båt. Kajaker får sjösättas på brygga A.

Vänligen respektera kommunen och entreprenörens krav/villkor.

Med Vänlig Hälsning Styrelsen Skogsviks båtklubb.

Årsmöte 10 november kl 19

Välkommen till årsmöte för Skogsviks Båtklubb, den 10:e november kl 19.00 i Smedjan vid Kvarnparksbadet. 

Med anledning av Covid-19 så förbehåller sig styrelsen rätten att begränsa antalet deltagare, utöver styrelsen, till tjugo. De först anmälda tjugo medges deltagande. Baserat på erfarenhet torde denna gränsdragning inte utgöra ett problem då närvaron vid årsmötet de fem senaste åren legat på ca fem till åtta, utöver styrelsen, utom 2019 då tolv medlemmar, utöver styrelsen, deltog.

Nedan ligger utöver agenda för årsmötet även utkast till uppdaterade stadgar. En av agendapunkterna är beslut om uppdatering av stadgar. I utkastet är text som föreslås tas bort överstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

Anmälan görs med e-mail till Patrick Wallberg senast 3 november: patrick.wallberg@gmail.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Agenda: 78523_201110_Arsmote_SBK

Förslag Uppdatering av Stadgar: 78523_201110_STADGAR_SBK_2020

Begränsningar ang. Trailerbåt

P.g.a arbetet med bryggor och trailerramp/infart, så gäller följande för båtar på trailer. Se tidigare infobrev.

1. Mellan 13 oktober och början april kan man inte köra in eller ta ut trailerbåtar. Inte garanterat. Tidsschemat för arbetet styrs bl.a. av väder.

2. Ni kan köra in båtar redan nu på norra hamnplan. Se preliminär skiss. Området är mindre än normalvintrar, så var noga med att hålla korta avstånd mellan båtarna. Axelbredd.

Det gäller endast båtar kortare än 6,3 meter. Fyll på enligt pilen. 18 båtar. Möjligen några fler.

Endast tre rader/6 båtar enligt skiss. Gränsen är dessutom den röda linjen i gruset.

3. Efter upptagning fram till 13 oktober(möjligen något längre) finns platser på resten av hamnplan.

4. En konsekvens blir också att man inte kommer att kunna köra in bilar på hamnplan. T.ex. båtmekaniker. Hamnab har lovat att det ska finnas åtkomst gående.

5. Och sist. BÅTEN SKA VARA MÄRKT, SYNLIGT med namn o telefonnr. Omärkta båtar har orsakat mycket onödigt arbete. Vi måste kunna komma i kontakt med ägare utan att riva täckning eller gissa oss fram.

Och ja, det är sent med denna information. Delvis beroende på kravställning från kommunen enligt infobrev. Vi hoppas att det inte kommer att bli för stora problem för er.

Mvh

Styrelsen, SBK