Årsmöte Skogsviks Båtklubb 1:a december

Välkommen till Skogsviks båtklubbs årsmöte

Som bekant beslutade styrelsen, med anledning av den ökade smittspridningen av Corona i Stockholm, FHM råd om att avstå från möten samt önskemål från medlemmar som anmält sig till årsmötet, att flytta fram tidigare annonserat årsmöte och överväga alternativ för genomförande. 

Styrelsen har vid extra styrelsemöte beslutat att årets årsmöte kommer att genomföras digitalt med hjälp av plattformen Teams. För att delta i årsmötet krävs en anmälan. De som anmäler deltagande kommer dagarna innan årsmötet att få ett mail, med en öppen uppkopplingslänk och instruktioner.

Att genomföra mötesverksamhet distribuerat är som alla förstår mer komplicerat än att göra det med fysisk närvaro. Därför kommer styrelsen försöka hålla årets årsmöte så enkelt som möjligt vilket vi ber om överseende med. Skulle behov föreligga finns möjlighet att, när pandemin lagt sig, genomföra ytterligare ett allmänt möte. 

Skulle tekniken av någon anledning inte fungera och årsmötet därför inte blir beslutsmässigt har styrelsen beslutat om att planera för ett reservalternativ där ett minimalt antal närvarande deltagare kommer att medges och istället uppmuntra nyttjande av fullmakter. Detaljer för genomförande kommer att gå ut om reservalternativet måste realiseras. Agenda och underlag kommer i så fall dock vara desamma. Vi håller tummarna för att allt går bra med det digitala mötet.

Årsmötet genomförs: 201201 kl 1900-2100

Anmälan görs senast 201122 till patrick.wallberg@gmail.com och aliasdana@gmail.com

(Reservalternativ för årsmötet genomförs: 201207 kl. 1900-2100 i Danderydsgården alternativt Smedjan).

Underlag för mötet bifogas och utgörs av:

·       Agenda/föredragningslista

·       Förslag uppdaterade stadgar – I utkastet är text som föreslås tas bort genomstruken och förslag till ny text skriven med röd text. 

·       Verksamhetsberättelse

·       Årsredovisning 2019-2020

·       Budget 2020-2021

Samtliga Bilagor och kallelsen är skickad via mail

Med vänlig hälsning

Styrelsen