Årsmötet flyttas till nytt datum

Pga FHM rekommendationer ang Coronavirus så kommer vi att flytta årsmötet, till ett nytt datum i början av december. Vi återkommer, men mötet planerat till tisdag den 10:e är alltså inställt.
Med vänlig hälsning, Styrelsen