Skogsviks Båtklubb 2021

Nu är resan påbörjad med nya bryggor, sjösättningsramp etc.

Bryggor och delar av hamnområdet är arbetsplats. Obehöriga äga ej tillträde. Fram till jul görs ramp och infart, vilket medför ingen eller mycket liten möjlighet att åka in med bil. Till fots går bra om vinterliggare vill titta till sin båt. Kajaker får sjösättas på brygga A.

Vänligen respektera kommunen och entreprenörens krav/villkor.

Med Vänlig Hälsning Styrelsen Skogsviks båtklubb.