Begränsningar ang. Trailerbåt

P.g.a arbetet med bryggor och trailerramp/infart, så gäller följande för båtar på trailer. Se tidigare infobrev.

1. Mellan 13 oktober och början april kan man inte köra in eller ta ut trailerbåtar. Inte garanterat. Tidsschemat för arbetet styrs bl.a. av väder.

2. Ni kan köra in båtar redan nu på norra hamnplan. Se preliminär skiss. Området är mindre än normalvintrar, så var noga med att hålla korta avstånd mellan båtarna. Axelbredd.

Det gäller endast båtar kortare än 6,3 meter. Fyll på enligt pilen. 18 båtar. Möjligen några fler.

Endast tre rader/6 båtar enligt skiss. Gränsen är dessutom den röda linjen i gruset.

3. Efter upptagning fram till 13 oktober(möjligen något längre) finns platser på resten av hamnplan.

4. En konsekvens blir också att man inte kommer att kunna köra in bilar på hamnplan. T.ex. båtmekaniker. Hamnab har lovat att det ska finnas åtkomst gående.

5. Och sist. BÅTEN SKA VARA MÄRKT, SYNLIGT med namn o telefonnr. Omärkta båtar har orsakat mycket onödigt arbete. Vi måste kunna komma i kontakt med ägare utan att riva täckning eller gissa oss fram.

Och ja, det är sent med denna information. Delvis beroende på kravställning från kommunen enligt infobrev. Vi hoppas att det inte kommer att bli för stora problem för er.

Mvh

Styrelsen, SBK