Sjösättning 1:a maj

A. Sjösättning lördag 1 maj start 07.00
B. Trailerbåtar (och trailers) bort senast 28 april. Last in first out.
C. Trailerrampen klar.
D. Nya bryggor får användas from onsdag 28/4 .
E. Städning hamnplan måndag kväll 3 maj, eller under veckan . Container finns. Ej miljöfarligt etc.
F. COVID 19

Sjösättningen närmar sig med stormsteg och äger rum lördag den 1 maj

Vi börjar som vanligt vid infarten/boden med start kl 07.00 och jobbar oss söder ut. Det kan gå fort, så se gärna till att din båten är klar dagen innan och var på plats i tillräckligt god tid inför sjösättning.

Alla trailerbåtar skall vara borttagna från hamnplanen senast onsdag den 28 april. Om din trailer spärrar vägen för andra behöver du flytta den före den 28 april så att alla trailers kan flyttas bort i tid (sist in – först ut).

Trailerrampen, den nya, är färdig att använda.

Bryggorna C och D, de nya, måste besiktigas av kommunen innan de får användas. Separat meddelande när det är genomfört.

Även i år är allt annorlunda då Covid 19 fortfarande härjar. Alla ska hjälpas åt att minimera den tid som tillbringas på hamnplan och att bara de som måste ska vara där är närvarande.

Cafeterian är öppen från kl 07.00, man kan inhandla dryck, smörgås, korv etc på samma sätt som vid upptagningen.

Toaletten är stängd.

Du har väl märkt din båt med telenr och namn, utifall att. Trailers utan båt kan ställas tillbaka på södra hamnplanen efter 3 maj. Du ansvarar för att det är städat där du placerar din trailer. Trailers placeras på hamnplanen med start längst söderut, mot vattnet. Sedan fyller man på motsols längs staketet. Håll kort avstånd (1-2 dm) mellan hjulen. Trailers ska vara märkta och anmälas till klubben.

Några punkter att tänka på:

  1. Betalning: Du bör ha fått en faktura från klubben som du redan har betalt. Viktigt; Är att du uppdaterar till klubben om du har ändrade adress- och försäkringsuppgifter och att båten är fullvärdesförsäkrad med skydd för 3:e man.
  2. Städa av din uppläggningsplats så att det lätt går att arbeta runt båten. 
  3. Täckningsmaterial m.m. läggs undan på markerad plats när båtarna på det området har sjösatts.
  4. Skräp/färgrester/batterier etc. tas till vara och lämnas av var och en till avfalls/miljöstation.
  5. Fäst en förtamp ca 10 meter så att båten kan styras av sjösättningsgänget. Båten lyftes med mobilkran. Märk upp på båten var slingen hamnar vid lyftet så att du lätt kan återplacera dessa vid upptagningen i höst.
  6. Skruva ner alla båtstöttor i sitt lägsta läge innan du ställer undan dem så att det underlättar och snabbar på upptagningen i höst.
  7. Förtöj båten mellan bommarna med gummifjädrar. Gnisslande metall fjädrar uppskattas inte. Fendra av och spänn ordentligt så att båten inte gnager mot bom eller, i värsta fall, grannens båt. Ingen förtöjning mot bryggan. 
  8. Montera bort tampar och fjädrar som inte används på din plats.

Städkväll den 3/5 och fortsatt under den veckan. Mellan 3/5 till 10/5 kommer det stå en container på hamnplan. Varje medlem ansvarar för att med minst en timme städa inom klubbens område under tiden som angivets ovan. ”städa din vinterplats noggrant, även små vassa saker, gå din egen spik promenad.” 

I containern får man inte slänga elektriskt, färg, batterier, tryckimpregnerat eller annat miljöfarligt.

OBS! Pallningsvirke och annat löst material på hamnplanen som inte är märkt kommer att slängas.

Med vänliga hälsningar
Skogsviks Båtklubb
Sjösättningsgänget